แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว
จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]
ทัวร์ลาว : มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO001FD)

• มนต์เสน่ห์เมืองมรดกโลก • ตักบาตรข้าวเหนียว • สัมผัสวิถีชีวิตที่ตลาดเช้า • ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ • ตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง • พิเศษ ล่องเรือแม่น้ำโขง • เมนูพื้นบ้าน ขันโ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 63 :   27-29 
เม.ย. 63 :   04-06 , 13-15 
พ.ค. 63 :   08-10 , 22-24 
มิ.ย. 63 :   03-05 , 12-14 , 26-28 
ก.ค. 63 : 05-07 , 17-19 , 26-28 
ส.ค. 63 : 08-10 , 12-14 , 21-23 
ก.ย. 63 :   04-06 , 11-13 , 18-20 
ต.ค. 63 : 02-04 , 11-13 , 16-18 , 30ต.ค.-01พ.ย. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO001FD

ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (IFD311)

• หลวงพระบาง ความคลาสสิกของเมืองมรดกโลก ธรรมชาติ วัฒนธรรม ชีวิตผู้คน ผสมผสานกันอย่างลงตัว • ตักบาตรข้าวเหนียว:ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่หลวงพระบาง • พระราชวังหลวงพระบาง:เป็นพระราชวังเก่า...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 63 :  07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30
เม.ย. 63 :  12-14 , 13-15 , 14-16 , 25-27
พ.ค. 63 :  03-05 , 09-11 , 16-18 , 23-25 , 30พ.ค.-01มิ.ย.
มิ.ย. 63 :  06-08 , 13-15 , 20-22 , 27-29
ก.ค. 63 :  11-13 , 18-20
ส.ค. 63 :  01-03 , 15-17 , 22-24 , 29-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IFD311

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-LAO01PG)

• ตักบาตรข้าวเหนียว • สักการะวัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง • แถมฟรี !! ชุดสะบายดี *** ราคาแต่ละพีเรียดไม่เท่ากัน...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 63 : 01-03 , 02-04 , 09-11 , 29-31
มิ.ย. 63 : 03-05 , 05-07 , 19-21

รหัสแพคเกจทัวร์ : BT-LAO01PG

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO01FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ชมความงดงามข...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 63 : 11-13 , 12-14

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO01FD

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO02FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ขอพร พระธาตุ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 63 :  21-23
เม.ย. 63 :  04-06 , 11-13 , 12-14 , 13-15
พ.ค. 63 :  02-04 , 16-18 , 30พ.ค.-01มิ.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO02FD

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]