แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว
จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-LAO01PG)

• ตักบาตรข้าวเหนียว • สักการะวัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง • แถมฟรี !! ชุดสะบายดี...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 :  07-09 , 08-10 , 20-22 , 27-29

รหัสแพคเกจทัวร์ : BT-LAO01PG

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO01FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ชมความงดงามข...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62 : 29พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 62 : 08-10 , 20-22 , 28-30 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.63

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO01FD

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO02FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ขอพร พระธาตุ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62 :  30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 62 :  05-07 , 14-16 , 20-22 , 28-30 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค. 
ม.ค. 63 :  11-13 , 18-20 , 25-27 
ก.พ. 63 :  01-03 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO02FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-LAO03PG)

• ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง • สักการะ พระธาตุหลวง • ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย • อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 14-16 , 21-23 , 28-30 , 30ธ.ค.-01ม.ค.63

รหัสแพคเกจทัวร์ : BT-LAO03PG

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]