แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว
จาก 1 จาก 1 [ 10 รายการ ]
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV01)

• เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง • โรงแรมหรูระดับ 3 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 22-24 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QV01

ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV02)

• เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง • โรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 05-07 , 12-14
พ.ย. 61 : 09-11 , 23-25
ธ.ค. 61 : 08-10 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QV02

ราคาเริ่มต้น : 11,499 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO01FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ชมความงดงามข...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 01-03 , 28-30 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62
ม.ค. 62 : 05-07 , 19-21 , 26-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO01FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-LAO01PG)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ชมความงดงามข...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 07-09 

รหัสแพคเกจทัวร์ : BT-LAO01PG

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง 3 วัน 2 คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV03)

• เยือนเมืองวังเวียง เมืองแห่งขุนเขา ได้ชื่อว่า กุ้ยหลินเมืองลาว • บลูลากูน 2 อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ เช่น ล่องห่วงยาง • ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาว...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 05-07 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 21-23 , 26-28 , 27-29
พ.ย. 61 : 02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 01-03 , 07-09 , 08-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 28-30 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QV03

ราคาเริ่มต้น : 11,688 บาท
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO02FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ขอพร พระธาตุ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62
ม.ค. 62 : 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO02FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO1VTE-FD002)

• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองม...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 25-27
ก.พ. 62 : 01-03 , 08-10 , 22-24
มี.ค. 62 : 01-03 , 08-10 , 29-31
เม.ย. 62 : 06-08 , 12-14 , 13-15 , 26-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1VTE-FD002

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1VTE-PG001)

• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองม...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 :  16-18 
ธ.ค. 61 : 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1VTE-PG001

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 4 วัน 3 คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV05)

• เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง • พักผ่อนเมืองขุนเขาและสายน้ำ วังเวียง จุดหมายปลายทางของชาว Backpacker ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 12-15 , 13-16 , 20-23
ธ.ค. 61 : 07-10 , 08-11 , 21-24 , 30ธ.ค.-02ม.ค.62
ม.ค. 62 : 04-07 , 18-21
ก.พ. 62 : 16-19
มี.ค. 62 : 08-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QV05

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทร์ 3 วัน 2 คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์ (QV04)

• เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม • ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง • พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว •&n...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 05-07 , 12-14 , 13-15 , 20-22 
พ.ย. 61 : 16-18
ธ.ค. 61 : 07-09 , 08-10 , 21-23 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62
ม.ค. 62 : 11-13
ก.พ. 62 : 16-18
มี.ค. 62 : 08-10

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QV04

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 10 รายการ ]