แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์ลาว
ทัวร์ลาว
จาก 1 จาก 1 [ 7 รายการ ]
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-LAO001PG)

• ตักบาตรข้าวเหนียว • สักการะวัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง • แถมฟรี !! ชุดสะบายดี...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 31พ.ค.-02มิ.ย.
มิ.ย. 62 : 14-16 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ : BT-LAO001PG

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO01FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ชมความงดงามข...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 18-20 , 24-26 , 31พ.ค.-02มิ.ย.
มิ.ย. 62 : 07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30
ก.ค. 62 : 05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28 , 27-29
ส.ค. 62 : 10-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO01FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว เยี่ยมยาม เมืองลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1LPQ-PG002)

• ไฮไลท์ ทัวร์ • ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง • ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง • ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรร...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 23-25
เม.ย. 62 : 13-15

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1LPQ-PG002

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-LAO02FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ขอพร พระธาตุ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27
มิ.ย. 62 : 01-03 , 15-17

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-LAO02FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ลาว สะบายดีเมืองลาว วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO1VTE-FD002)

• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองม...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 22-24
มี.ค. 62 : 01-03 , 08-10 , 29-31
เม.ย. 62 : 06-08 , 12-14 , 13-15 , 26-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1VTE-FD002

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ลาว เที่ยวครบสูตร ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1VTE-PG002)

• เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน • ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” • ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ชมเมืองม...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 15-17 , 22-24
เม.ย. 62 : 06-08 , 12-14

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1VTE-PG002

ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ลาว มหัศจรรย์ วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-LAO03PG)

• ขึ้นบอลลูนยักษ์ ชมวิวเมืองวังเวียง • สักการะ พระธาตุหลวง • ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย • อิสระเล่นน้ำตามอัธยาศัยที่ บลูลากูน ...

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 62 : 01-03 , 29มิ.ย.-01ก.ค.
ก.ค. 62 : 06-08 , 27-29
ส.ค. 62 : 10-12 , 24-26
ก.ย. 62 : 07-09 , 28-30
ต.ค. 62 : 05-07

รหัสแพคเกจทัวร์ : BT-LAO03PG

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 7 รายการ ]