แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์จอร์แดน

Jordan Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์ลาว
หน้าที่ 1 จาก 1 [ 8 รายการ ]

ทัวร์ลาว : หลวงพระบาง HAPPY LAOS LUANGPRABANG น่าเที่ยว 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (HLP-FD21-A02)

• น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si Waterfalls” • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) • สักการะ พระธาตุพูสี “Phousi Hill” (ไม่รวมค่าเข้า) • สู่พระราชวังหลวงพระบาง(R...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 20-21 , 21-22 , 22-23 
พ.ค. 61 : 04-05 , 05-06 , 06-07 , 11-12 , 12-13 , 13-14 , 18-19 , 19-20 , 20-21 , 25-26 , 26-27 , 27-28 
มิ.ย. 61 : 01-02 , 02-03 , 08-09 , 09-10 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  HLP-FD21-A02

ทัวร์ลาวใต้ : HAPPY LAOS ปากเซ ไม่เทเธอ 3 วัน 2 คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์ (HLP-QV32-A02)

• “น้ำตกตาดฟาน” (Tad Fane Waterfall) หรือน้ำตกดงหัวสาว • สู่ “น้ำตกตาดผาส้วม(Tad Pha Souam)” • “น้ำตกหลี่ผี” (Li Phi Waterfall) • น้ำตกคอนพะเพ็ง หรือ ตาดคอน เป็นน้ำตก...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 27-29 
พ.ค. 61 : 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  HLP-QV32-A02

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (LAO01FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ชมความงดงามข...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 18-20 , 25-27
มิ.ย. 61 : 02-04 , 16-18 , 30มิ.ย.-02ก.ค. 
ก.ค. 61 : 07-09 , 14-16 , 21-23
ส.ค. 61 : 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27
ก.ย. 61 : 01-03 , 08-10 , 22-24 , 29ก.ย.-01ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LAO01FD

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (LAO01PG)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ชมความงดงามข...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 27-29
พ.ค. 61 : 05-07 , 18-20
มิ.ย. 61 : 08-10 , 22-24 , 29มิ.ย.-01ก.ค.
ก.ค. 61 : 06-08 , 13-15 , 21-23 , 27-29
ส.ค. 61 : 03-05 , 10-12 , 11-13 , 24-26 , 31ส.ค.-02ก.ย.
ก.ย. 61 : 14-16 , 21-23 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LAO01PG

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GT-VTEPG02)

• ไฮไลท์ ทัวร์ - เที่ยวไม่เหนื่อย บินเข้าเวียงจันทน์ ออกหลวงพระบาง พักวังเวียง 1 คืน หลวงพระบาง 1 คืน - ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานาม “กุ้ยหลินเมืองลาว” - ชมเมืองหลวงใหม่ นครเวียงจันทน์ และ ...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27 
มิ.ย. 61 : 01-03 , 08-10 , 15-17 ,  22-24 , 29มิ.ย.-01ก.ค. 
ก.ค. 61 :  06-08 , 07-09 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-VTEPG02

ทัวร์ลาว : HAPPY LAOS LUANGPRABANG หลวงพระบาง สะบายดี 3 วัน 2 คืน สายการบินลาวแอร์ไลน์ (HLL-QV32-A02)

• น้ำตกตาดกวางซี “Tat Kuang Si Waterfalls” • วัดเชียงทอง“Wat Xieng Thong” • ชมวัดวิชุนราช “Visounnarath Temple” • สักการะพระธาตุพูสี “Phousi Hill” • ...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 11-13 , 18-20 , 25-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  HLL-QV32-A02

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (LAO02FD)

• ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ • นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง • วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี • ขอพร พระธาตุ...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 04-06 , 11-13 , 25-27
มิ.ย. 61 : 01-03 , 08-10 , 22-24
ก.ค. 61 : 06-08 , 20-22 , 27-29
ส.ค. 61 : 03-05 , 10-12 , 17-19 , 31ส.ค.-02ก.ย.
ก.ย. 61 : 07-09 , 21-23 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LAO02FD

ทัวร์ลาว สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GT-LPQPG02)

• ไฮไลท์ ทัวร์ - ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง - ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง - ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบา...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 19-21
มิ.ย. 61 : 09-11 , 23-25
ก.ค. 61 :  06-08 , 07-09 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-LPQPG02

หน้าที่ 1 จาก 1 [ 8 รายการ ]