แพคเกจทัวร์

ทัวร์มาเลเซีย
ทัวร์มาเลเซีย
จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]
ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH MALAYSIA 3 วัน 2 คืน สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (MYSH01MH)

•  สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์ •  พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 * •  นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน • ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู • ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 09-11 , 16-18 , 23-25 , 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 62 : 05-07 , 06-08 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 26-28 , 27-29 
พ.ค. 62 : 03-05 , 04-06 , 10-12 , 11-13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 
มิ.ย. 62 : 14-16 , 21-23 , 28-30 
ก.ค. 62 : 05-07 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 19-21 , 27-29
ส.ค. 62 : 02-04 , 10-12 , 16-18 , 23-25 , 30ส.ค.-01ก.ย.
ก.ย. 62 : 06-08 , 13-15 , 20-22 , 27-29
ต.ค. 62 : 04-06 , 05-07 , 12-14 , 18-20 , 25-27 , 26-28
พ.ย. 62 : 01-03 , 08-10 , 15-17 , 22-24 , 29พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 62 : 05-07 , 08-10 , 13-15 , 14-16 , 21-23 , 28-30 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.63
ม.ค. 63 : 01-03

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MYSH01MH

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA ครบสูตร คาเมร่อนไฮแลนด์ เกนติ้ง กัวลาลัมเปอร์ 3 วัน 2 คืน สายการมาเลเซีย แอร์ไลน์ (GO1KUL-MH003)

• นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี • ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา • ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู • ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอาก...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28
พ.ค. 62 : 03-05 , 10-12 , 17-19 , 18-20 , 25-27
มิ.ย. 62 : 07-09 , 14-16 , 21-23 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1KUL-MH003

ราคาเริ่มต้น : 8,888 บาท
ทัวร์มาเลเซีย MALAYSIA CHILL OUT เที่ยวครบ คุ้มสุด 3 วัน 2 คืน สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (QE1KUL-MH001)

HILIGHT 1. นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี 2. ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา 3. ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู 4. ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอัน...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 03-05 , 18-20
มิ.ย. 62 : 14-16 , 21-23 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE1KUL-MH001

ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท
ทัวร์มาเลเซีย HILIGHT OF MALAYSIA 4 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ และ มาลินโดแอร์ (MYSH02SLOD)

• ชม “วัดไชยมังคลาราม” นมัสการพระพุทธไสยาสน์ และนำชม “วัดธรรมิการาม” • สู่ วัดเค็ก ลก ซี หรือเจดีย์หมื่นพระ ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ วัดเขาเต่า • สู่ ปีนังฮิลล์ (Penang Hill) หรือ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 :  
เม.ย. 62 :  
พ.ค. 62 :  
มิ.ย. 62 :  
ก.ค. 62 :  
ส.ค. 62 :  
ก.ย. 62 :  
ต.ค. 62 :  

รหัสแพคเกจทัวร์ :  MYSH02SLOD

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์มาเลเซีย คาเมรอน เก็นติ้ง กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา 3 วัน 2 คืน สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ (IMH23)

•The Best Of Malaysia Cameron Genting 2 ขุนเขาท้าไอหมอก ลมหนาว • คาเมรอน เมืองตากอากาศสุดโรแมนติค อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี • ชิมชาอร่อย ดอกไม้สวยงาม • เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก • นั่งกระเช้า ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 21-23 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IMH23

ราคาเริ่มต้น : 11,998 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]