แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์จอร์แดน
ทัวร์จอร์แดน
จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ทัวร์จอร์แดน : เที่ยวฟิน บาห์เรน จอร์แดน นครเพตรา ศิลาสีกุหลาบ 7 วัน 5 คืน สายการบินGULF AIR (FT-AMMGF01V)

• เมืองศิลปะมาดามา • ภูเขาศักดิ์สิทธิ์เนโบ • ชมปราสาททรายสีชมพู • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองโบราณเจราซ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 17-22
พ.ย. 62 : 07-13
ธ.ค. 62 : 05-10 , 12-17

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-AMMGF01V

ราคาเริ่มต้น : 46,991 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]