แพคเกจทัวร์

ทัวร์แอฟริกาใต้
ทัวร์แอฟริกาใต้
จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]
ทัวร์แอฟริกา : EASY CAPE TOWN 7 วัน 4 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (GO3CPT-SQ001)

• ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าหมุนรอบตัวเองขึ้นสู่จุดชมวิวด้านบน Table Mountain 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติของโลก • ล่องเรือไปชมแมวน้ำ นกเพนกวิน ชมทัศนียภาพอันงดงามที่แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) เดินเล่นย่านวิคตอเรีย แอนด์ อั...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 28พ.ย.-04ธ.ค. 
ธ.ค. 61 : 26ธ.ค.-01ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3CPT-SQ001

ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์แอฟริกา : MEET THE BIG FIVE IN SOUTH AFRICA แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (GO3JNB-SQ001)

• ลัดฟ้าสู่โจฮันเนสเบิร์ก เยือนหมู่บ้านเลเซดี (Lesedi Cultural Village) หมู่บ้านวัฒนธรรมของชนเผ่าพื้นเมืองต่างๆ ของชาวแอฟริกาใต้ • ตื่นเต้นกับกิจกรรมส่องสัตว์ซาฟารีที่ พีลันเนสเบิร์ก (Pilanesburg) ท่องป่าซาฟารียามรุ่ง...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 13-20 , 30ม.ค.-06ก.พ. 
ก.พ. 62 : 19-26 , 26ก.พ.-05มี.ค. 
มี.ค. 62 : 06-13 , 13-20 , 19-26 , 27มี.ค.-03เม.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3JNB-SQ001

ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]