แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์จีน
หน้าที่ 1 จาก 5 [ 45 รายการ ]

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : BEIJING IS AWESOME 5 วัน 3 คืน สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (PEK01)

• ชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน • อุทยานเป๋ยไห๋ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของพระราชวังต้องห้าม • สู่ พระราชวังฤดูร้อน หรือ อี้เหอหยวน ตั้งอยู่ในเขตไห่เตี้ยน &bul...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 14-19 , 15-19 , 29มี.ค.-02เม.ย.
เม.ย. 61 : 12-16 , 27เม.ย.-01พ.ค.
พ.ค. 61 : 09-13 , 18-22 
มิ.ย. 61 : 06-10 , 14-18 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  PEK01

ทัวร์ปักกิ่ง : NEW EXPERIENCE เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง 5 วัน 4 คืน สายการไทย (GT-PEKTG07)

• ไฮไลท์ทัวร์… New experience เจาะลึกปักกิ่ง ลิ้มรสไวน์แดง • ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ล่องเรือชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน...พิเศษ แต่งชุดชาววังถ่ายรูป ท่านละ 1ใบ • ชมความงดงามแ...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 07-11 , 22-26 , 28มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 61 : 04-08 , 12-16 , 14-18 , 21-25 , 25-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PEKTG07

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : กำแพงเมืองจีน SNOW SKI DOME 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย (GT-PEKTG06)

• ไฮไลท์ทัวร์ • เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง • เยี่ยมชมคฤหาสน์ไวน์แดง ฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด • อิสระกิจกรรมบนลานสกี+ฟรีอุปกรณ์ 1 ช...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 07-11 , 17-21 , 22-26 , 28มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 61 : 04-08 , 10-14 , 13-17 , 21-25 , 25-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PEKTG06

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : กำแพงเมืองจีน SNOW WORLD & STAY SKI RESORT 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย (PEK-TG013)

• เที่ยวกำแพงเมืองจีน...หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง • เมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้มองโกล, เป็ดปักกิ่ง • เยี่ยมชมคฤหาสน์ ไวน์แดง ฟรีบรั่นดีท่านละ 1 ขวด ...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 10-14 , 17-21 , 31ม.ค.-04ก.พ.
ก.พ. 61 : 03-07
มี.ค. 61 : 07-11 , 14-18 , 17-21 , 22-26 , 28มี.ค.-01เม.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  PEK-TG013

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : EASY BEIJING 5 วัน 3 คืน สายการบินไห่หนานแอร์ไลน์ (GT-PEKHU01)

• ไฮไลท์ทัวร์ ….EASY BEIJING • ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่.....พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน • ตื่นตาตื่นใจกับ.....กายกรรมปักกิ่ง…ที่ม...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 08-12 , 18-22 , 25-29
พ.ค. 61 : 10-14 , 25-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PEKHU01

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : AMAZING BEIJING TIANJIN 5 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ต (TSN01)

• โดยสารรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงปักกิ่ง • จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปักกิ่ง • นำท่านชม พระราชวังต้องห้าม ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจตุรัสเทียนอันเหมิน • เดินทางสู่ พระราชวังฤด...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 25ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 61 : 09-13 , 18-22

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TSN01

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING 4 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (GE-CNXW01)

• กำแพงเมืองจีน • พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน • จตุรัสอันเทียนเหมิน • พระราชวังต้องห้ามกู้กง • อิสระช้อปปิ้งที่ “ตลาดรัสเซีย” ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 08-11 , 16-19 , 19-22

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GE-CNXW01

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : SABAI LANLA 4 วัน 2 คืน สายการบินแอร์ไชน่า (GT-PEKCA02)

ไฮไลท์ทัวร์ ปักกิ่ง SABAI LANLA • ชม กำแพงเมืองจีน(ด่านจีหยงกวน) 1 ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • สัมผัสความงดงามและยิ่งใหญ่ ของพระราชวังกู้กง และหอฟ้าเทียนถาน • ชมโชว์สุดอลังการ กายกรรมปักกิ่ง • ลิ้มรสเมนูพ...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 02-05 , 21-24 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PEKCA02

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : โปรโมชั่น สบาย สบาย 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (GT-PEKTG05)

ไฮไลท์ ทัวร์ ปักกิ่ง โปรโมชั่น สบาย สบาย • ชมกำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความงดงามและยิ่งใหญ่ พระราชวังกู้กง และ พระราชวังฤดูร้อน • นั่งสามล้อหูถง ชมเมืองเก่า • ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ......

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 07-11 , 09-13 , 14-18 , 15-19  
พ.ค. 61 : 18-22 , 26-30 
มิ.ย. 61 : 08-12 , 15-19 , 22-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-PEKTG05

ทัวร์จีน ปักกิ่ง : นั่งกระเช้าขึ้นกำแพงเมืองจีน พัก 5 ดาว 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์ไชน่า (SHCAPEK15)

• ไฮไลท์ทัวร์ • สู่จัตุรัสเทียนอันเหมิน จตัุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก • าท่านผ่านประตูเขา้สู่พระรําชวังโบรําณกู้กง ซึ่งในอดีตเคยเป็ นที่ประทบัของจกัรพรรด์ิในสมยัราชวงศ์หมิง • ชม พระรําชวังฤดูร้อน “อวี้...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 13-17 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SHCAPEK15

หน้าที่ 1 จาก 5 [ 45 รายการ ]