แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
จาก 1 จาก 3 [ 24 รายการ ]
ทัวร์รัสเซีย : Best Museum of Wooden Architecture in Russia รัสเซีย – เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (GQ3DME-EK016)

• มอสโคว์ • พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์อารเมอรี่ • รถไฟตู้นอนเฟิร์สคลาสสู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ • ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 09-18 , 21-30 , 26ต.ค.-04พ.ย.
พ.ย. 62 :  09-18 , 28พ.ย.-07ธ.ค. , 29พ.ย.-08ธ.ค.
ธ.ค. 62 :  05-14 , 30ธ.ค.-08ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GQ3DME-EK016

ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก บาห์เรน 9 วัน 7 คืน สายการบินกัลฟ์แอร์ (FT-DMEGF01X)

• มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • จัตุรัสแดง • พระราชวังแคทเทอรีน • พระราชวังเครมลิน • จุดชมวิวสแปร์โร่ฮิลล์ • ป้อมปราการบาห์เรน ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 29ก.ย.-07ต.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-DMEGF01X

ราคาเริ่มต้น : 44,990 บาท
ทัวร์รัสเซีย : เที่ยวฟิน ไฮไลน์ รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน โดย สายการบินไทย (FT-DMETG02V)

• บินตรงสู่มอสโคว์ • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • จัตุรัสแดง • พระราชวังแคทเทอรีน • พระราชวังเครมลิน • นั่งรถไฟด่วน Sapsan สู่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 :  05-11 
พ.ย. 62 :  09-15 
ธ.ค. 62 :   14-20 , 21-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-DMETG02V

ราคาเริ่มต้น : 59,881 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินมาฮานแอร์ (GSVKO08W5)

• บินเข้ามอสโคว์ ออก เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่ย้อนทาง • มหาวิหารนักบุญไฮแซค • พระราชวังฤดูร้อน • จตุรัสแดง • พระราชวังเครมลิน • ฟรี นั่งรถไฟความเร็วสูง Saspan ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 19-26 , 26ต.ค.-02พ.ย.
พ.ย. 62 : 09-16 , 16-23 , 23-30 , 30พ.ย.-07ธ.ค.
ธ.ค. 62 : 07-14 , 14-21 , 21-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GSVKO08W5

ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ล่องเรือ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GSDME02EK)

• บินเข้ามอสโคว์ บินออกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม้น้อนทาง • ล่องเรือ Raddison Cruise + นั่งรถไฟจรวด SAPSAN • ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล • ถ่ายรูปที่ จตุรัสแดง • กาลาดินเนอร์สุดหรูในพระราชวังนิโคลัส ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 13-20
พ.ย. 62 :   03-10 , 17-24 
ธ.ค. 62 : 29ธ.ค.-05ม.ค. 63 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GSDME02EK

ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก เลสโก ไฮโซมอสเซนต์ 7 วัน 5 คืน สายการบินแอโรฟอท (ZSV001)

• บินตรงสู่เมืองมอสโคว์โดยสายการบินประจำชาติของรัสเซีย • เที่ยวครบมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินภายใน 1 เที่ยวไม่เหนื่อย • ตื่นตาตื่นใจกับโชว์ละครสัตว์ Russian Circus • เมนูพิเศษบุฟเฟ่ต์นานาชาติ โรงแร...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62 : 30พ.ย.-06ธ.ค.
ธ.ค. 62 :  05-11 , 27ธ.ค.-02ม.ค. , 28ธ.ค.-03ม.ค. , 29ธ.ค.-04ม.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  ZSV001

ราคาเริ่มต้น : 55,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มหัศจรรย์...รัสเซีย บินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 7 วัน 5 คืน สายการบินแอโรฟอท (BT-DME007SU)

• มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์บลาซิล • จตุรัสแดง • พระราชวังแคทเธอรีน • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พิเศษ !! ชมโชว์ละครสัตว์...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 06-12 , 13-19 , 20-26 
ก.พ. 63 : 20-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME007SU

ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ฤดูหนาว บินภายในไปกลับ 2 ขา 6 วัน 4 คืน สายการบินแอโรฟอท (BT-DME006SU)

• บินตรงมอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • วิหารเซนต์บลาซิล • จตุรัสแดง • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พิเศษ !! ชมโชว์ละครสัตว์...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 05-10 , 12-17
ม.ค. 63 : 16-21

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME006SU

ราคาเริ่มต้น : 51,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินภายใน 1 ขา + Sapsan 7 วัน 5 คืน สายการบินแอโรฟอท (BT-DME07SU)

• มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • มหาวิหารเซนต์บราซิล • จตุรัสแดง • พระราชวังเคลมลิน • ล่องเรือชมแม่น้ำ NEVA • พิเศษ !! ชมโชว์ละครสัตว์ • นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 17-23
พ.ย. 62 : 01-07 , 21-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME07SU

ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 6 วัน 4 คืน สายการบินแอโรฟอท (BT-DME06SU)

• มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก • มหาวิหารเซนต์บราซิล • จตุรัสแดง • พระราชวังเคลมลิน • ล่องเรือชมแม่น้ำ NEVA • พิเศษ !! ชมโชว์ละครสัตว์...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 10-15 , 31ต.ค.-05พ.ย. 
พ.ย. 62 : 14-19 , 28พ.ย.-03ธ.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME06SU

ราคาเริ่มต้น : 52,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 3 [ 24 รายการ ]