แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]
ทัวร์รัสเซีย : GREATEST OF RUSSIA 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (CZDME10)

• มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • สถานีใต้ดินมอสโคว์ • จัตรัสแดง • พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์แคทเธอลีน...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 06-13 , 13-20 , 23-30 , 25ธ.ค.-01ม.ค. , 26ธ.ค.-02ม.ค. , 29ธ.ค.-05ม.ค. , 30ธ.ค.-06ม.ค. 
ม.ค. 62 : 17-24 , 19-26 , 21-28 , 24-31 , 27ม.ค.-03ก.พ. 
ก.พ. 62 : 12-19 , 17-24 , 24ก.พ.-03มี.ค. 
มี.ค. 62 : 03-10 , 10-17 , 17-24

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZDME10

ราคาเริ่มต้น : 47,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GO3DME-EK013)

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ • เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด • ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ • รับประทาน...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 11-18 , 27ก.พ.-06มี.ค.
มี.ค. 62 : 04-11 , 11-18 , 18-25 , 27มี.ค.-03เม.ย.
เม.ย. 62 : 03-10 , 07-14 , 10-17 , 12-19 , 17-24 , 24เม.ย.-01พ.ค.
พ.ค. 62 : 01-08 , 15-22 , 22-29 , 26พ.ค.-02มิ.ย. , 28พ.ค.-04มิ.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK013

ราคาเริ่มต้น : 53,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน สายการบินไทย (GO3DME-TG014)

• เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 21ก.พ.-01มี.ค.
เม.ย. 62 : 15-23 , 20-28 , 27เม.ย.-05พ.ค.
พ.ค. 62 : 04-12 , 25พ.ค.-02มิ.ย.
มิ.ย. 62 : 08-16 , 15-23 , 22-30 , 29มิ.ย.-07ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-TG014

ราคาเริ่มต้น : 67,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย RUSSIA FULL BOARD มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน สายการบินไทย (GO3DME-TG013)

เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • เที่ยวชมรถไฟใต้ดินที่สวยงามของกรุงมอสโคว์ (Moscow) &...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 21ก.พ.-01มี.ค.
เม.ย. 62 : 15-23 , 20-28 , 27เม.ย.-05พ.ค.
พ.ค. 62 : 04-12 , 11-19 , 25พ.ค.-02มิ.ย.
มิ.ย. 62 : 01-09 , 08-16 , 15-23 , 22-30 , 29มิ.ย.-07ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-TG013

ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]