แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

ตัวเลือกที่เลือกไว้

เส้นทาง

ช่วงเวลา

ช่วงราคา(บาท)

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]
ทัวร์รัสเซีย IN TRAIN มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GQ3DME-EK013)

• ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ • การแสดงละครสัตว์  • นั่ง HIGH SPEED TRAINS สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก • การแสดงในพระราชวังนิโคลัส ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 07-14 , 12-19 , 25ต.ค.-01พ.ย. , 28ต.ค.-04พ.ย.
พ.ย. 62 : 05-12 , 18-25 , 26พ.ย.-03ธ.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GQ3DME-EK013

ราคาเริ่มต้น : 51,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย THE RUSSIAN EMPIRE AND DINNER CRUISE 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (QE3DME-EK013)

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ • เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด • ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ • รับประทาน...

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 62 : 21-28
ต.ค. 62 : 21-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3DME-EK013

ราคาเริ่มต้น : 51,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน สายการบินไทย (QE3DME-TG014)

• เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ตื่นเต้นกับพิพิธภัณฑ์อวกาศ ที่แสดงถึงความล้...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 17-25
ก.ย. 62 : 02-10 
ต.ค. 62 : 12-20 , 19-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3DME-TG014

ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย WE ARE IN RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน สายการบินไทย (GQ3DME-TG014)

• ซาร์กอร์ส • พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์อวกาศ • พระราชวังเปโตรวาเรส • พระราชวังยูซูปอฟ • พระราชวังนิโคลัส ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 21-29
พ.ย. 62 : 23พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 62 : 09-17 , 18-26 , 26ธ.ค.-03ม.ค.63 , 28ธ.ค.-05ม.ค.63 , 30ธ.ค.-07ม.ค.63 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GQ3DME-TG014

ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]