แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]
ทัวร์รัสเซีย : AUGELA RUSSIA 7 วัน 4 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (CZDME14)

• พิเศษ ชมพระราชวังเครมลินที่ประทับพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ • เที่ยวรัสเซียแบบจัดเต็ม บินหรูสายการบินอันดับ 1 ของโลก • มหาวิหารเซ็นต์ซาเวียร์ • ช้อปปิ้งห้างกุม • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์  ...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 29เม.ย.-05พ.ค.
พ.ค. 62 : 08-14 , 15-21 , 22-28
มิ.ย. 62 : 05-11 , 27มิ.ย.-03ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZDME14

ราคาเริ่มต้น : 36,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย : RUSSIA GOOD DEAL 6 วัน 3 คืน สายการบินเฮทิฮัด (CZDME05)

• พิเศษ ช้อปปิ้งตลาด Lzmailovo ชมสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุด • พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ • จตุรัสแดง • วิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้างกุม ...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 26เม.ย.-01พ.ค. , 30เม.ย.-05พ.ค.
พ.ค. 62 : 07-12 , 16-21 , 23-28 
มิ.ย. 62 : 11-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZDME05

ราคาเริ่มต้น : 31,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (GO3DME-EK014)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 07-12 , 15-17 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK014

ราคาเริ่มต้น : 32,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย SPACE DELICIOUS VODKA AND CAVIAR 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (GO3DME-EK002)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 21-26 , 28มี.ค.-02เม.ย.
เม.ย. 62 : 03-08 , 12-17 , 24-29
พ.ค. 62 : 07-12 , 15-20 , 22-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK002

ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (BT-DME02TG)

• บินตรงสู่มอสโคว์ - ซากอร์ส • วิหารเซนต์บาซิล • จตุรัสแดง • วิหารเซนต์ซาเวียร์ • ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ • จตุจักรนแห่งรัสเซีย • พิเศษ !! รับประทานอาหาร ชมวิว...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 24-28
พ.ค. 62 : 22-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-DME02TG

ราคาเริ่มต้น : 42,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]