แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]
ทัวร์รัสเซีย VDNKH PAVILLION AND MOSCOW ZAGOSK รัสเซีย 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (GO3DME-EK014)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 30ม.ค.-04ก.พ.
ก.พ. 62 : 05-10 , 14-19 , 27ก.พ.-04มี.ค.
มี.ค. 62 : 21-26
เม.ย. 62 : 03-08 , 12-17 , 24-29
พ.ค. 62 : 07-12 , 15-17 , 22-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK014

ราคาเริ่มต้น : 30,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย SPACE DELICIOUS VODKA AND CAVIAR 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (GO3DME-EK002)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 22-27 , 30ม.ค.-04ก.พ.
ก.พ. 62 : 05-10 , 14-19 , 27ก.พ.-04มี.ค.
มี.ค. 62 : 07-12 , 21-26 , 28มี.ค.-02เม.ย.
เม.ย. 62 : 03-08 , 12-17 , 24-29
พ.ค. 62 : 07-12 , 15-20 , 22-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK002

ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย ATHENA RUSSIA 7 วัน 4 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (CZDME13)

• สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน • วิหารเซนต์ซาเวียร์ • จตุรัสแดง • พระราชวังเคลมลิน • สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ • โบสถ์เยรูซาเล็ม • ถนนอารบัต • ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 13-19
มี.ค. 62 : 04-10 , 13-19 , 18-24 , 27มี.ค.-02เม.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZDME13

ราคาเริ่มต้น : 37,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย FROZEN MOSKYA RIVER CRUISE AND RUSSIA'S ROCKET รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (GO3DME-TG009)

• เดินทางสบายๆ กับสายการบินไทย บินตรงเข้าสู่กรุงมอสโคว์ (Moscow) • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับข...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 25ก.พ.-01มี.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-TG009

ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย GLOSSY RUSSIA 8 วัน 5 คืน สายการบินเอธิฮัท (CZDME08)

• สุดคุ้ม . . . มอสโคว์ • ซากอส - นิวเยรูซาเล็ม • สุนัขลากเลื่อน • วิหารเซนต์ซาเวียร์ • พระราชวังเคลมลิน • จตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : ,  27ม.ค.-03ก.พ.
ก.พ. 62 : 17-24 , 25ก.พ.-04มี.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZDME08

ราคาเริ่มต้น : 39,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]