แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์รัสเซีย
หน้าที่ 1 จาก 2 [ 17 รายการ ]

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GOTDME-EK002)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโ...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 25-30 
ก.พ. 61 : 07-12 , 21-26
มี.ค. 61 :  01-06

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTDME-EK002

ทัวร์รัสเซีย : RUSSIA SHOCK PRICE 6 วัน 3 คืน สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (DME08)

• ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) • สู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดิน • สู่ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) • ชม จัตุรัสแดง (Red Sq...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 :  23-28 , 31ม.ค.-05ก.พ.
ก.พ. 61 : 03-08 , 06-11 , 12-17 , 13-18 , 17-22

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME08

ทัวร์รัสเซีย : WONDER OF RUSSIA 8 วัน 5 คืน สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (DME09)

• ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) • สู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดิน • เข้าชม พระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งในรัสเซีย &bu...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 :  27ม.ค.-03ก.พ.
ก.พ. 61 : 20-27 , 24ก.พ.-03มี.ค. , 27ก.พ.-06มี.ค.
มี.ค. 61 :  03-10 , 06-13 , 10-17 , 13-20 , 20-27 , 27มี.ค.-03เม.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME09

ทัวร์รัสเซีย : NICE AURORA IN RUSSIA 8 วัน 5 คืน สายการบินเฮทิฮัด (DME13)

• ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) • สู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดิน • เชิญสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่าน...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 :  28ม.ค.-04ก.พ.
ก.พ. 61 : 04-11 , 21-28 
มี.ค. 61 :  04-11 , 09-16 , 12-19

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME13

ทัวร์รัสเซีย : RUSSIA (มอสโคว์ ซาร์กอร์ส แสงเหนือ) 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GOTDME-EK007)

• ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) • ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreaker...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 29ม.ค.-05ก.พ.
ก.พ. 61 : 14-21 , 23ก.พ.-02มี.ค.
มี.ค. 61 : 09-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTDME-EK007

ทัวร์รัสเซีย : RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส แสงเหนือ 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GOTDME-EK008)

- ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบและชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian F...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 16-23 , 29ม.ค.-05ก.พ.
ก.พ. 61 :  14-21 , 23ก.พ.-02มี.ค.
มี.ค. 61 : 09-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTDME-EK008

ทัวร์รัสเซีย : มอสโคว์ แสงเหนือ เซนท์ปีเตอร์เบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (GOTDME-EK009)

• ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) • ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreaker...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 31ม.ค.-07ก.พ.
ก.พ. 61 :  21-28 , 28ก.พ.-07มี.ค.
มี.ค. 61 : 14-21 , 21-28 , 28มี.ค.-04เม.ย. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTDME-EK009

ทัวร์รัสเซีย : RUSSIA AURORA HUNTING 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัท (DME-EY001)

• ตามล่าเเสงเหนือเเบบไม่ง้อวีซ่า ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการสัมผัสความหนาวเย็นสุดขั่วกับอุณหภูมิติดลบ • ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัส...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 30ม.ค.-06ก.พ.
ก.พ. 61 :  27ก.พ.-06มี.ค.
มี.ค. 61 : 06-13 , 20-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME-EY001

ทัวร์รัสเซีย : AURORA IN RUSSIA 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (DME12)

• ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) • สู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดิน • เชิญสัมผัสประสบการณ์ชมความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งหิมะในคืนที่มืดมิด ท่าน...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 :  22-28 , 24-30 , 29ม.ค.-04ก.พ. 
ก.พ. 61 : 07-13 , 12-18 , 14-20 , 17-23 , 19-25 , 21-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME12

ทัวร์รัสเซีย : AURORA HUNTING มอสโคว์ - บูรมันสค์ 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (GOTDME-TG001)

• ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation) • ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreaker...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 27ม.ค.-02ก.พ.
ก.พ. 61 : 07-13
มี.ค. 61 : 17-23 , 24-30 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTDME-TG001

หน้าที่ 1 จาก 2 [ 17 รายการ ]