แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย
จาก 1 จาก 3 [ 24 รายการ ]
ทัวร์รัสเซีย : AUGELA RUSSIA 7 วัน 4 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (DME14)

• มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • สถานีใต้ดินมอสโคว์ • จัตรัสแดง • พระราชวังเครมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แซมเบอร์ ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 14-20
ธ.ค. 61 : 27ธ.ค.-02ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME14

ราคาเริ่มต้น : 36,888 บาท
ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6 วัน 3 คืน สายการบินเอทิฮัท (BT-RUS04EY)

• วิหารเวนต์บาซิล • จตุรัสแดง • วิหารเซนต์ซาเวียร์ • ช้อปปิ้งตลาดอิสไมโลโว่ • จตุรัสแห่งรัสเซีย  • พิเศษ !! ชมโชว์ละครสัตว์  ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 :  02-07 
ธ.ค. 61 : 06-11 , 21-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-RUS04EY

ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : AURORA IN RUSSIA 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (DME12)

• หมู่บ้านซามี่ • อัสกี้ ปาร์ค • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ • พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ • เนอนเขาสแปร์โนว? • จัตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์ บาซิล • พระราชวังเครมลิน...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 03-09 , 05-11 , 08-14 , 10-16 , 12-18 , 22-28 , 29ธ.ค.-04ม.ค.62

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME12

ราคาเริ่มต้น : 65,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย : REFRESHING RUSSIA 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (DME15)

• พิเศษ !! นั่งรถไฟด่วน SAPSAN • พระราชวังฟดูร้อน • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • ห้างสรรพสินค้ากุม • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • พระราชวังเครมลิน ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 08-14 , 20-26 , 27ต.ค.-02พ.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME15

ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย HYDROFOILS AND SAPSAN TRAIN มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (GO3DME-TG010)

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 15-21 , 22-28 , 29ก.ย.-05ต.ค.
ต.ค. 61 : 06-12 , 10-16 , 20-26 , 24-30 , 27ต.ค.-02พ.ย. , 31ต.ค.-06พ.ย.
พ.ย. 61 : 24-30
ธ.ค. 61 : 08-14

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-TG010

ราคาเริ่มต้น : 56,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : SPACE DELICIOUS VODKA AND CAVIAR 6 วัน 3 คืน สายการบินเอมิเรสต์ (GO3DME-EK002)

• ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 19-24
ต.ค. 61 : 11-16 , 19-24

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK002

ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : RUSSIA IN LOVE 8 วัน 5 คืน สายการบินการ์ตาร์แอร์เวย์ (LED01)

• พิเศษ !! นั่งรถไฟความเร็วสูง SAPSAN • ช้อปปิ้งตลาดใหญ่สุด Izmailovo Market • มหาวิหารเซนต์ไฮเซค • พระราชวังแคทเทอรีน • จัตุรัสแดง • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • พระราชวังเครมลิน ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 24ก.ย.-01ต.ค. , 28ก.ย.-05ต.ค.
ต.ค. 61 : 03-07 , 10-17 , 15-22 , 17-24 , 24-31 , 31ต.ค.-07พ.ย.
พ.ย. 61 : 02-09 , 04-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LED01

ราคาเริ่มต้น : 49,999 บาท
ทัวร์รัสเซีย THE IRON CURTAIN รัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก 8 วัน 5 คืน สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (GO3DME-QR002)

• เยือนรัสเซีย ดินแดนหลังม่านเหล็ก อดีตประเทศมหาอำนาจ • เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศรัสเซีย • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 18-25
พ.ย. 61 : 07-14 , 09-16 , 14-21 , 28พ.ย.-05ธ.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-QR002

ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย IN TRAIN รถไฟด่วน มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GO3DME-EK010)

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 20-27
ธ.ค. 61 : 02-09 , 25ธ.ค.-01ม.ค.62 , 27ธ.ค.-03ม.ค.62 , 28ธ.ค.-04ม.ค.62

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3DME-EK010

ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
ทัวร์รัสเซีย : RUSSIA GOOD DEAL 6 วัน 3 คืน สายการบินเอทิฮัด (DME05)

• เนินเขาสแปร์โรว์ • สถานีใต้ดินมอสโคว์ • มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ • ช้อปปิ้งถนนอารบัต • โบสถ์โฮลีทรินีตี้ • พระราชวังเครมลิน ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 01-06 , 21-26
พ.ย. 61 : 16-21 , 27พ.ย.-02ธ.ค. , 30พ.ย.-05ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 06-11 , 09-14 , 12-17 , 28ธ.ค.-02ม.ค. , 29ธ.ค.-03ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME05

ราคาเริ่มต้น : 30,888 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 3 [ 24 รายการ ]