แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์จอร์แดน

Jordan Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์รัสเซีย
หน้าที่ 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]

ทัวร์รัสเซีย : BEAUTIFUL RUSSIA มอสโคว์ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทย (ITG91)

• เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์ • ถ่ายรูปโบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในชื่อโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ &bu...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 23-27 , 27พ.ค.-03มิ.ย.
มิ.ย. 61 : 06-10

รหัสแพคเกจทัวร์ :  ITG91

ทัวร์รัสเซีย : SUPER SAVE RUSSIA EASY 8 วัน 5 คืน สายการบินเอทิฮัด (GOTDME-EY001)

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • เข้าชมโบสถ์หยดเลือด...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 01-08 , 29พ.ค.-05มิ.ย.
มิ.ย. 61  05-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTDME-EY001

ทัวร์รัสเซีย SUPER SAVE RUSSIA [มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก] 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (DME-TG006)

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ • นำท่านสู่เมืองเซ็นต์...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 7-13 , 23-29
มิ.ย. 61 : 2-8 , 4-10 , 6-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME-TG006

ทัวร์รัสเซีย : UNSEEN RUSSIA 8 วัน 5 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (DME07)

• ชม สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก • ชม มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) • ชม เมืองมอสโคว์ (Moscow) เป็นเมืองหลวงของประเทศรัสเซีย &...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 27พ.ค.-03มิ.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  DME07

ทัวร์รัสเซีย : IN TRAIN รถไฟด่วน (มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) 8 วัน 5 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (GOTDME-EK010)

• เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม • เข้าชม...

กำหนดการเดินทาง
ก.ค. 61 : 24-31 , 26ก.ค.-02ส.ค.
ส.ค. 61  07-14 , 09-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTDME-EK010

หน้าที่ 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]