แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 23-25
ก.ย. 62 : 06-08 , 20-22
ต.ค. 62  04-06 , 11-13
พ.ย. 62  15-17 , 29พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 62  04-06 , 13-15 , 27-29 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.63
ม.ค. 63  10-12 , 24-26 
ก.พ. 63  07-09 , 14-16 , 28ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 63  13-15 , 27-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP02FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา : มหัศจรรย์CAMBODIA สัมผัสประสบการณ์ตรง บินหรู สู่กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (BT-REP03EK)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 06-08 , 20-22
ต.ค. 62 :   04-06 , 11-13 , 25-27
พ.ย. 62 : 15-17 , 29พ.ย.-01ธ.ค. 
ธ.ค. 62 : 04-06 , 13-15 , 27-29 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.
ม.ค. 63 :  10-12 , 24-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP03EK  

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]