แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 23-25
มี.ค. 62 : 02-04 , 09-11 , 16-18 , 23-25 , 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 62 : 06-08 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 27-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP02FD

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1PNH-PG003)

• ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่อง...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 13-15
พ.ค. 62 : 10-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1PNH-PG003

ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]