แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 26-28
พ.ค. 62 : 03-05 , 10-12 , 17-19 , 31พ.ค.-02มิ.ย.
มิ.ย. 62 : 07-09 , 21-23
ก.ค. 62 : 05-07 , 12-14 , 26-28
ส.ค. 62 : 09-11 , 10-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP01FD

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]