แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 63 :  13-15 , 27-29 
เม.ย. 63 :   03-05 , 10-12 , 24-26 
พ.ค. 63 :   08-10 , 15-17 , 29-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP01FD

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 63  13-15 , 27-29 
เม.ย. 63 :  03-05 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 24-26 
พ.ค. 63 :   01-03 , 15-17 , 29-31 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP02FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]