แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 6 รายการ ]
ทัวร์กัมพูชา : CAMBODIA ซุปตาร์ ซัวซะไดย 2 วัน 1 คืน สายการบินไทยสมายด์ (WE01)

• สัมผัสประสบการณ์สุด exclusive กับสายการ ไทยสมายล์ • นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ หรือสนามบินเสียมเรียบ • สักการะองค์เจ้าเจ๊ก และ เจ้า จอม ชมวัดใหม่ (ทุ่งสังหาร) วัดเพรียพรหมรัตน์ • โตนเ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 14-15 , 20-21 
พ.ย. 61 : 03-04 , 17-18 , 24-25 
ธ.ค. 61 :  22-23 , 29-30 , 30-31 , 31ธ.ค.-01ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  WE01

ราคาเริ่มต้น : 8,555 บาท
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO1REP-FD001)

• ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 14-15

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1REP-FD001

ราคาเริ่มต้น : 9,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 26-28
พ.ย. 61 : 02-04 , 09-11 , 16-18 , 23-25 , 30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 07-09 , 08-10 , 14-16 , 21-23 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62
ม.ค. 62 : 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP01FD

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1REP-PG001)

• ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 06-07 , 20-21 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1REP-PG001

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1PNH-PG001)

• ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ • ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะว...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 05-07 , 06-08 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29
พ.ย. 61 : 02-04 , 03-05 , 09-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 01-03 , 07-09 , 08-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 28-31 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1PNH-PG001

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26 
ธ.ค. 61 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 22-24 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62
ม.ค. 62 : 05-07 , 12-14 , 19-21 , 26-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP02FD

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 6 รายการ ]