แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

ตัวเลือกที่เลือกไว้

เส้นทาง

ช่วงเวลา

ช่วงราคา(บาท)

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 3 รายการ ]
ทัวร์กัมพูชา UNSEEN SIEM REAP 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (UN-REP01)

นำท่านเที่ยวเสียมเรียบ นครวัด นครธม เกาะแกร์ พนมกุเลน 5 ปราสาทดังของกัมพูชา - เที่ยวกรุ๊ปเล็ก เพียงกรุ๊ปละ 16 ท่าน ยอดจอง 10 ท่านขึ้นไป กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง - มีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคอยให้ความรู้ และดูแลตลอดการเดินทาง ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 62 : 20-22
ต.ค. 62 :  12-14 , 18-20
พ.ย. 62 : 15-17
ธ.ค. 62 : 05-07 , 30ธ.ค.-01ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  UN-REP01

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี...

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 62 : 12-14 , 26-28
ส.ค. 62 : 09-11 , 10-12 , 23-25
ก.ย. 62 : 06-08 , 20-22 , 27-29
ต.ค. 62 : 25-27
พ.ย. 62 : 01-03 , 15-17
ธ.ค. 62 : 13-15 , 29-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP01FD

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 62 : 20-22 , 27-29
ส.ค. 62 : 10-12 , 23-25
ก.ย. 62 : 06-08 , 20-22

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP02FD

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 3 รายการ ]