แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์จอร์แดน

Jordan Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์กัมพูชา
หน้าที่ 1 จาก 1 [ 6 รายการ ]

ทัวร์กัมพูชา : HAPPY COMBODIA SIEM REAP SO GOOD 3 วัน 2 คืน เดินทางโดยรถบัส (HCA-XX32-A02)

• สู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป(Tonlé Sap) • สักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบ • ชม ปราสาทบันทายสรี (Banteay Srei) • สู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชม...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 23-25 , 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 61 : 06-08 , 13-15 , 20-22 , 27-29
พ.ค. 61 : 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  HCA-XX32-A02

ทัวร์กัมพูชา : นครวัด HAPPY COMBODIA SIEM REAP MISSING YOU 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (HCA-FD32-A02)

• สู่ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ณ โตนเลสาป(Tonlé Sap) • สักการะ องค์เจ๊กองค์จอม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเสียบ • ยอดเขา พนมบาเค็ง(Phnom Bakheng) • ชม ปราสาทตาพรหม • ชม ปรา...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 23-25 , 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 61 : 06-08 , 13-15 , 20-22 , 27-29
พ.ค. 61 : 04-06 , 11-13 , 18-20 , 25-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  HCA-FD32-A02

ทัวร์กัมพูชา BEST CAMBODIA 4 ดาว : กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 61 : 06-08 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 27-29 , 29เม.ย.-01พ.ค.
พ.ค. 61 : 04-06 , 11-13
มิ.ย. 61 : 08-10 , 15-17 , 29มิ.ย.-01ก.ค.
ก.ค. 61 : 06-08 , 13-15 , 27-29
ส.ค. 61 : 03-05 , 10-12 , 17-19 , 24-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  REP01FD

ทัวร์กัมพูชา BEST CAMBODIA 4 ดาว : กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 03-05 , 10-12 , 17-19 
เม.ย. 61 : 06-08 , 13-15 , 21-23 , 28-30 
พ.ค. 61 : 05-07 , 18-20 , 25-27 
มิ.ย. 61 : 02-04 , 15-17 , 30มิ.ย.-02ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  REP02FD

ทัวร์กัมพูชา เสียมเรียบ สบาย สบาย 2 วัน 1 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GT-REPPG01)

• ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง - เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา - ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Ligh...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 05-06 , 26-27
มิ.ย. 61 : 09-10 , 23-24 
ก.ค. 61 : 07-08 , 14-15 , 21-22 , 27-28 , 28-29 , 29-30 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-REPPG01

ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ สบาย สบาย 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GT-PNHPG02)

• ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ - ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล - เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา - ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 11-13
มิ.ย. 61 : 01-03 , 15-17 , 29มิ.ย.-01ก.ค.
ก.ค. 61 : 06-08 , 07-09 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-REPPG02

หน้าที่ 1 จาก 1 [ 6 รายการ ]