แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]
*** การันตีคุณภาพ *** ทัวร์กัมพูชา UNSEEN SIEM REAP 3 วัน 2 คืน เสียมเรียบ นครวัด นครธม แกะแกร์ พนมกุเลน สายการบินไทยแอร์เอเชีย (UN-REP01)

นำท่านเที่ยวเสียมเรียบ นครวัด นครธม เกาะแกร์ พนมกุเลน 5 ปราสาทดังของกัมพูชา - เที่ยวกรุ๊ปเล็ก เพียงกรุ๊ปละ 16 ท่าน ยอดจอง 10 ท่านขึ้นไป กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง - มีหัวหน้าทัวร์และไกด์ท้องถิ่นคอยให้ความรู้ และดูแลตลอดการเดินทาง ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 05-07 , 30ธ.ค.-01ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  UN-REP01

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 13-15 , 29-31
ม.ค. 63 :  10-12 , 24-26 
ก.พ. 63 : 14-16 , 28ก.พ.-01มี.ค. 
มี.ค. 63 :  13-15 , 27-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP01FD

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62  29พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 62  04-06 , 13-15 , 27-29 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.63
ม.ค. 63  10-12 , 24-26 
ก.พ. 63  07-09 , 14-16 , 28ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 63  13-15 , 27-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP02FD

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา : มหัศจรรย์CAMBODIA สัมผัสประสบการณ์ตรง บินหรู สู่กัมพูชา 3 วัน 2 คืน สายการบินเอมิเรตส์ (BT-REP03EK)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ ชอปปิ้งสินค้าท้องถิ่...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62 : 29พ.ย.-01ธ.ค. 
ธ.ค. 62 : 04-06 , 13-15 , 27-29 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.
ม.ค. 63 :  10-12 , 24-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP03EK  

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]