แพคเกจทัวร์

ทัวร์กัมพูชา
ทัวร์กัมพูชา
จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP01FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชี...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 22-24 , 29-31
เม.ย. 62 : 05-07 , 10-12 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 26-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP01FD

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา ท่องแดนอังกอร์ กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO1REP-FD002)

• ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศิลปะเขมร Light & Sound • ท่อง...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 02-03 , 30-31
เม.ย. 62 : 07-08 , 13-14 , 14-15 , 27-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1REP-FD002

ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา เที่ยวเขมร กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1REP-PG003)

• ไฮไลท์ทัวร์ กัมพูชา เสียมเรียบ • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • เยือน วัดใหม่ สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ชม โชว์ระบำอัปสรา ความงดงามแห่งศ...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 06-07 , 14-15 , 27-28
พ.ค. 62 : 11-12 , 25-26
มิ.ย. 62 : 01-02 , 22-23

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1REP-PG003

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-REP02FD)

• ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก • นำทุกท่านกราบสักการะ วัดพนม วัดที่สำคัญของกรุงพนมเปญ • ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี • ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดใ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 16-18 , 23-25 , 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 62 : 06-08 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 27-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-REP02FD

ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
ทัวร์กัมพูชา ซัวซไดย กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (GO1PNH-PG003)

• ชม พระราชวังเขมรินทร์, สักการะ เจดีย์เงิน เสริมศิริมงคล • เยือนคุก ตวลสเลง สิ่งเตือนใจในอดีตของชาวกัมพูชา • ล่องเรือโตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชมวิถีชีวิตชาวประมง • ท่อง...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 13-15
พ.ค. 62 : 10-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1PNH-PG003

ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]