แพคเกจทัวร์

ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]
ทัวร์อินเดีย : ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO2JAI-FD002)

• ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต • ชม บ่อน้...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 :  25-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2JAI-FD002

ราคาเริ่มต้น : 16,888 บาท
ทัวร์อินเดีย : QUALITY TIME ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 5 วัน 2 คืน สายการบินนกสกู๊ท (QE2JAI-XW001)

• Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต • “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ • นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เม...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 16-20 , 23-27 , 30พ.ค.-03มิ.ย.
มิ.ย. 62 :   06-10 , 13-17 , 20-24 , 27มิ.ย.-01ก.ค.
ก.ค. 62 :   04-08 , 11-15 , 16-20 , 25-29 
ส.ค. 62 :   08-12 , 15-19 , 22-26 , 29ส.ค.-02ก.ย.
ก.ย. 62 :   12-16 , 19-23 , 26-30 
ต.ค. 62 :   03-07 , 10-14 , 22-26 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE2JAI-XW001

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
ทัวร์อินเดีย : นครสีชมพู ชัยปุระ ทัชมาฮาล เดลลี 5 วัน 2 คืน สายการบินไทย (FT-DELTG01C)

• นครสีชมพู ชัยปุระ ทัชมาฮาล เดลลี • พระราชวังหลวงซิตี้ พาเลส ฮาวามาฮาล ป้อมอักรา • พิเศษ นั่งรถจิ๊บชมพระราชวังแอมเบอร์ ** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิป   ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 08-12 , 15-19 , 30มี.ค.-03เม.ย.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-DELTG01C

ราคาเริ่มต้น : 15,991 บาท
ทัวร์อินเดีย NAMASATE INDIA 5 วัน 3 คืน สายการบินเจ็ทแอร์เวย์ (CZDEL01)

• อินเดีย จะกี่ครั้งก้หลงรัก • ตะลุยเมืองชัยปุระ ตามล่าหาแสงสีชมพู • ฮาวามาฮาล มานต์เสน่ห์แห่งอืนเดีย • อนุสรณ์แห่งความรัก ทัชมาฮาล • พิเศษ !! บริการอาหารไทย 1 มื้อ •&nbs...

กำหนดการเดินทาง

พ.ค. 62 : 10-14 , 17-21 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  CZDEL01

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]