แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
จาก 1 จาก 1 [ 7 รายการ ]
ทัวร์อินเดีย : เนปาล ท่องแดนพุทธภูมิ 4 สังเวยชนีสถาน 7 วัน 6 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD05C)

• อินเดีย-เนปาล • ท่องแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน • พิเศษ…พระวิทยากรนำบรรยาย • เสริมอาหารไทย พักโรงแรมทุกคืน •ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิป   ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 24-30 , 31ธ.ค.-06ม.ค.
ม.ค. 62 : 14-20 , 21-27 , 28ม.ค.-03ก.พ.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-GAYFD05C

ราคาเริ่มต้น : 21,993 บาท
ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครู สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD03B)

• บินตรงพุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา • วัดป่ามหาวัน • สวนลุมพินีวัน • วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี • ล่องแม่น้ำคงคา • ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน • พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 26-31
ม.ค. 62 : 18-23 , 25-30
มี.ค. 62 : 08-13 , 15-20 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-GAYFD03B

ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท
ทัวร์อินเดีย : อินเดีย เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (LF-GAY-FD01)

• ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ •นำท่านเดินทางกราบสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จุดกำเนิดพุทธศาสนา ได้แก่ • ลุมพินี สถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร, เสาหินอโศก • พุทธคยา สถานที...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 05-10 , 07-12 , 26-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-GAY-FD01

ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD04B)

• บินตรงพุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา • สู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) • สู่ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย • เที่ยวชม วัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัม...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 19-26 , 21-28 , 26ธ.ค.-02ม.ค. , 28ธ.ค.-04ม.ค.
ม.ค. 62 : 04-11 , 09-16 , 11-18 , 23-30
ก.พ. 62 : 08-15 , 22ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 62 : 08-15 , 13-20 , 15-22 , 20-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-GAYFD04B

ราคาเริ่มต้น : 23,992 บาท
ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO2GAY-FD001)

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นม...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 31ธ.ค.-06ม.ค.62
ม.ค. 62 : 14-20
ก.พ. 62 : 18-24
มี.ค. 62 : 04-10

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2GAY-FD001

ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์อินเดีย : อินเดีย เนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิต สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน สายการบินแอณืเอเชียเอ็กซ์ (LF-GAY-FD02)

• ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ • นำท่านเดินทางกราบสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จุดกำเนิดพุทธศาสนา ได้แก่ • ลุมพินี สถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร, เสาหินอโศก • พุทธคยา สถานท...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 05-12 , 14-21 , 19-26 , 21-28 , 26ธ.ค.-02ม.ค. , 28ธ.ค.-04ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-GAY-FD02

ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (GO2GAY-B3001)

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโม...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 30ม.ค.-06ก.พ.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2GAY-B3001

ราคาเริ่มต้น : 34,888 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 7 รายการ ]