แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

ตัวเลือกที่เลือกไว้

เส้นทาง

ช่วงเวลา

ช่วงราคา(บาท)

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]
ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน อิ่มบูญ ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน สายการบินอินดิโก (FT-VNS6W01C)

• สังเวชนียสถาน 4 ตำบล • สถานที่ประสูติ ตรัสรู็ ปฐมเศนา ปรินิพพาน • เขาคิชกูฏ นาลันทา พระองค์ดำ • พระวิทยากรบรรยาย นำสวดมนต์ นั่งสมาธิ ** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิป   ...

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 62 :   22-28 
ก.ค. 62 : 13-19 , 27ก.ค.-02ส.ค.
ส.ค. 62 : 10-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-VNS6E01C

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (BT-GAY01FD)

• นัมสการ 2 สังเวชนียสถาน • พระมหาเจดีย์พุทธคยา • ธรรมเมกขสถูป • ล่องเรือแม่น้ำคงคา • ชมพิธี " คงคาอารตี " • แถมฟรี !! ชุดเสริมบารมี...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 27-30
พ.ย. 62 : 01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 62 : 06-09 , 13-16 , 20-23 , 27-30 , 29ธ.ค.-01ม.ค.63
ม.ค. 63 :   03-06 , 10-13 , 17-20 , 24-27 , 31ม.ค.-03ก.พ.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-GAY01FD

ราคาเริ่มต้น : 18,900 บาท
ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครบ 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD03C)

• ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน • ต้นพระศรีมหาโพธิ์ บ้านนางสุชาดา • พระพุทธเมตตา มหาปรินิพพานสถูป • มหาเจดีย์พุทธคยา • พระวิทยากรบรรยาย นำสดมนต์ นั่งสมาธิ  ** ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 30ต.ค.-04พ.ย.
พ.ย. 62 : 01-06 , 15-20 
ธ.ค. 62 : 04-09 , 27ธ.ค.-01ม.ค. 
ม.ค. 63 :   01-06 , 17-22 , 24-29 , 31ม.ค.-05ก.พ. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-GAYFD03C

ราคาเริ่มต้น : 21,900 บาท
ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน ขึ้นเขาคิชกูฏ 8 วัน 7 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD04C)

• ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน • วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย • มหาเจดีย์พุทธคยา เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ • ขึ้น เขาคิชฌกูฏ หนึ่งในเบญจคีรี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม • ชม วั...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 27ต.ค.-03พ.ย.
พ.ย. 62 : 10-17
ธ.ค. 62 : 29ธ.ค.-05ม.ค. 
ม.ค. 63 :   19-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-GAYFD04C

ราคาเริ่มต้น : 24,900 บาท
ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD02C)

• ไหว้ครบ 4 สังเวชนียสถาน • วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย • มหาเจดีย์พุทธคยา เจดีย์พุทธคยาหรือพระมหาโพธิ์เจดีย์ • วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา &...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 30ธ.ค.-05ม.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-GAYFD02C

ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 5 รายการ ]