แพคเกจทัวร์

ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
จาก 1 จาก 1 [ 6 รายการ ]
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ วิหารทองคำ 4 วัน 2 คืน สายการบินสไปซ์เจ็ท (LF-ATQSG01)

• ชมความงามของ วิหารทองคำ • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว • สู่ สวน Jallianwala หรือเรียกอีกชื่อว่า สวนพลีชีพ • ชม โบสถ์ เซ็นจอห์น (Church of Saint John in the wilderness) • ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง สินค้าห...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 10-13 , 24-27
ธ.ค. 61 : 08-11 , 22-25 , 29ธค-01มค , 30ธค-02มค
ม.ค. 62 : 05-08 , 19-22
ก.พ. 62 : 16-19
มี.ค. 62 : 09-12 , 16-19 , 23-26
เม.ย. 62 : 06-09 , 13-16 , 14-17

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-ATQSG01

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO2JAI-FD001)

• ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต • ชม บ่อน้ำ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 21-24 , 28ก.ย.-01ต.ค.
ต.ค. 61 : 05-08 , 12-15 , 19-22 , 26-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2JAI-FD001

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยสมายล์ (GO2JAI-WE001)

• ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต • ชม บ่อน้ำ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 04-07 , 05-08 , 25-28 , 26-29
พ.ย. 61 : 01-04 , 02-05 , 08-11 , 09-12 , 15-18 , 23-26 
ธ.ค. 61 : 13-16 , 14-17

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2JAI-WE001

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์อินเดีย SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7 วัน 4 คืน สายการบินสไปรท์เจ็ท (GO2SXR-SG001)

• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่า...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 18-24 , 20-26 , 25ก.ย.-01ต.ค. , 27ก.ย.-03ต.ค.
ต.ค. 61:  02-08 , 04-10 , 09-15 , 10-16 , 11-17 , 16-22 , 17-23 , 18-24 , 23-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2SXR-SG001

ราคาเริ่มต้น : 19,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน สายการบินสไปรท์เจ็ท (GO2LEH-SG001)

• ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ • ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก • ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 19-26 , 29ก.ย.-03ต.ค.
ต.ค. 61:  05-12 , 12-19 , 19-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2LEH-SG001

ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ ตามรอยพระพุทธเจ้า 7 วัน 6 คืน สายการบินไทยสมายล์ (GO2GAY-WE001)

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโม...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 02-08 , 21-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2GAY-WE001

ราคาเริ่มต้น : 35,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 6 รายการ ]