แพคเกจทัวร์

ทัวร์อินเดีย
ทัวร์อินเดีย
จาก 1 จาก 1 [ 10 รายการ ]
ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ วิหารทองคำ 4 วัน 2 คืน สายการบินสไปซ์เจ็ท (LF-ATQSG01)

• ชมความงามของ วิหารทองคำ • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว • สู่ สวน Jallianwala หรือเรียกอีกชื่อว่า สวนพลีชีพ • ชม โบสถ์ เซ็นจอห์น (Church of Saint John in the wilderness) • ช้อปปิ้งตลาดพื้นเมือง สินค้าห...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 10-13 , 24-27
ธ.ค. 61 : 08-11 , 22-25 , 29ธค-01มค , 30ธค-02มค
ม.ค. 62 : 05-08 , 19-22
ก.พ. 62 : 16-19
มี.ค. 62 : 09-12 , 16-19 , 23-26
เม.ย. 62 : 06-09 , 13-16 , 14-17

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-ATQSG01

ราคาเริ่มต้น : 17,900 บาท
ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครู สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD03B)

• บินตรงพุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา • วัดป่ามหาวัน • สวนลุมพินีวัน • วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี • ล่องแม่น้ำคงคา • ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน • พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 26-31
ม.ค. 62 : 18-23 , 25-30
ก.พ. 62 : 15-20 , 27ก.พ.-04มี.ค.
มี.ค. 62 : 08-13 , 15-20 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-GAYFD03B

ราคาเริ่มต้น : 19,991 บาท
ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยสมายล์ (GO2JAI-WE001)

• ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวามาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber fort ป้อมปราการที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมระหว่างศิลปะฮินดูและศิลปะราชปุต • ชม บ่อน้ำ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 09-12 , 23-26 
ธ.ค. 61 : 13-16 , 14-17

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2JAI-WE001

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์อินเดีย : อินเดีย เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (LF-GAY-FD01)

• ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ •นำท่านเดินทางกราบสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จุดกำเนิดพุทธศาสนา ได้แก่ • ลุมพินี สถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร, เสาหินอโศก • พุทธคยา สถานที...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 05-10 , 07-12 , 26-31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-GAY-FD01

ราคาเริ่มต้น : 23,900 บาท
ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD04B)

• บินตรงพุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา • สู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน) • สู่ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย • เที่ยวชม วัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัม...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 05-12 , 19-26 , 21-28 , 26ธ.ค.-02ม.ค. , 28ธ.ค.-04ม.ค.
ม.ค. 62 : 04-11 , 09-16 , 11-18 , 23-30
ก.พ. 62 : 08-15 , 22ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 62 : 08-15 , 13-20 , 15-22 , 20-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-GAYFD04B

ราคาเริ่มต้น : 23,992 บาท
ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน 6 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO2GAY-FD001)

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน • เยือนเมือง พุทธคยา พาราณสี สารนารถ ลุมพินี กุสินารา เวสาลี ปัตนะ ราชคฤห์ • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นม...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 31ธ.ค.-06ม.ค.62
ม.ค. 62 : 16-22
ก.พ. 62 : 19-25
มี.ค. 62 : 02-08

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2GAY-FD001

ราคาเริ่มต้น : 25,888 บาท
ทัวร์อินเดีย : อินเดีย เนปาล สักครั้งหนึ่งในชีวิต สักการะ 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน สายการบินแอณืเอเชียเอ็กซ์ (LF-GAY-FD02)

• ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ • นำท่านเดินทางกราบสักการะ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของชาวพุทธ จุดกำเนิดพุทธศาสนา ได้แก่ • ลุมพินี สถานที่ประสูติ มายาเทวีวิหาร, เสาหินอโศก • พุทธคยา สถานท...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 05-12 , 14-21 , 19-26 , 21-28 , 26ธ.ค.-02ม.ค. , 28ธ.ค.-04ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  LF-GAY-FD02

ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน สายการบินสไปรท์เจ็ท (GO2LEH-SG001)

• ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่ • ชม ทะเลสาบแปงกอง ทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก • ชม นูบร้าวัลเลย์ หุบ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 19-26 , 29ก.ย.-03ต.ค.
ต.ค. 61:  05-12 , 12-19 , 19-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2LEH-SG001

ราคาเริ่มต้น : 26,900 บาท
ทัวร์อินเดีย SUMMER IN KASHMIR อักรา ทัชมาฮาล 6 วัน 4 คืน สายการบินสไปรท์เจ็ท (GO2SXR-SG003)

• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • ชมเทศกาลดอกทิวลิปบานสะพรั่ง (ประมาณเดือนมี....

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 22-27 , 29มี.ค.-03เม.ย.
เม.ย. 62 : 06-11 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 27เม.ย.-02พ.ค.
พ.ค. 62 : 03-08

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2SXR-SG003

ราคาเริ่มต้น : 28,888 บาท
ทัวร์อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ 8 วัน 7 คืน สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (GO2GAY-B3001)

• ตามรอยศรัทธาพระพุทธเจ้า อินเดีย – เนปาล • เยือนเมือง ลุมพินี – พุทธคยา – สารนาถ – กุสินารา • นมัสการสถานที่ ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินิพพาน • ขึ้นเขาคิชฌกูฎ นมัสการถ้ำพระโม...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 30ม.ค.-06ก.พ.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO2GAY-B3001

ราคาเริ่มต้น : 34,888 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 10 รายการ ]