แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์ตุรกี
หน้าที่ 1 จาก 1 [ 7 รายการ ]

ทัวร์ตุรกี HILIGHT TURKEY 8 วัน 5 คืน สายการบินการ์ต้าแอร์เวย์ (IST01)

• เมืองอิสตันบูล (iSTANBUL) เมืองที่มีความสำคัญที่สุดในตุรกี • จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต หรือ ฮิปโปโดรม สนามแข่งม้าของชาวโรมัน • ชม BLUE MOSQUE หรือ SULTAN AHMET MOSQUE • ล่องเรือชมช่องแคบบอ...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 27ม.ค.-03ก.พ.
ก.พ. 61 : 03-10 , 24ก.พ.-03มี.ค.
มี.ค. 61 : 10-17
เม.ย. 61 : 07-14

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IST01

ทัวร์ตุรกี UNSEEN TURKEY 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (IST02)

• ชมสุเหร่าสีน้ำเงิน • ชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย • นำท่านชมนครใต้ดิน • ชม พระราชวังโดลมาบาห์เซ • ชมอุโมงคืเก้บน้ำเยเรบากัน • ชม ม้าไม้จำลองแก่งเมืองทรอย • นำท่านชม วิหารอะโครโปลิส •...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 29ม.ค.-06ก.พ.
ก.พ. 61 : 12-20 , 25ก.พ.-05มี.ค.
มี.ค. 61 : 19-27
เม.ย. 61 : 02-10

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IST02

ทัวร์ตุรกี EASY FANTASTIC TURKEY 9 วัน 6 คืน สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (TKGE-TK01)

• พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 4-5 ดาว • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย สามารถซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนเพื่อชมทัศนียภาพที่สวยงาม • ชมความสวยงามของ ปามุคคาเล่ หรือ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองที่มีน้ำพุร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 05-13 , 26ก.พ.-06มี.ค.
มี.ค. 61 : 12-20 , 26มี.ค.-03เม.ย.
เม.ย. 61 : 16-24 , 23เม.ย.-01พ.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TKGE-TK01

ทัวร์ตุรกี OTTOMAN EMPIRE AND BEAUTIFUL RIVIERA 10 วัน 7 คืน สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (GOTADA-QR001)

• นำท่านเยือนจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire) • เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 21-30
ก.พ. 61 : 11-20 , 14-23 , 16-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTADA-QR001

ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY 8 วัน 5 คืน (บินภายใน 1 ขา) สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (GOTASR-TK001)

• นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) • เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่ง...

กำหนดการเดินทาง
ม.ค. 61 : 12-19
มี.ค. 61 : 16-23 , 22-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTASR-TK001

ทัวร์ตุรกี SPIRIT OF TURKEY FIVE STARS 8 วัน 5 คืน (บินภายใน 1 ขา) สายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ (GOTASR-TK002)

• นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและย...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 02-09 , 16-23
มี.ค. 61 : 02-09 , 09-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTASR-TK002

ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY 8 วัน 5 คืน (บินภายใน 2 ขา) สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (GOTADB-TK001)

• นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้) เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy) • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและย...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 09-16
มี.ค. 61 : 01-08 , 08-15 , 15-22 , 22-29
เม.ย. 61 : 15-21 , 26เม.ย.-03พ.ค.
พ.ค. 61 : 04-11 , 11-18 , 18-25 , 25พ.ค.-01มิ.ย.
มิ.ย. 61 : 08-15 , 15-22

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GOTADB-TK001

หน้าที่ 1 จาก 1 [ 7 รายการ ]