แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
จาก 1 จาก 3 [ 23 รายการ ]
ทัวร์ยุโรป : Moment in Europe and James Bond 007 อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ลิกเทนสไตน์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (QE3MXP-TG017)

• นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ • ชมหอสมุดโบราณ(Abbey Library) อลังการและเก่าแก่ที่สุดในโลกที่เซนท์กัลเลน(St. Gallen) • แวะประทับตราหนังสือเดินทาง ที่เมืองวาดุซ (Va...

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 62 :  21-29 , 28มิ.ย.-06ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3MXP-TG017

ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : THREE MOUNTAINS PLACES AND LAKE ANNECY อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (QE3MXP-TG005)

• นำท่านบินตรงสู่ มหานครมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี เมืองหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำ • พิชิตเขาริกิ (Mount Rigi) ราชินีแห่งขุนเขา • ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป • ชมเมืองอานน์ซี (Annecy) เม...

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 62 :  28มิ.ย.-06ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3MXP-TG005

ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : Triple Mountains and Matterhorn Reflection สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (QE3ZRH-TG005)

• นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) • ตามรอยเสด็จประพาส ของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น &ldqu...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 19-25 , 23-29
ก.ย. 62 :  06-12 , 13-19 , 23-29 
ต.ค. 62 : 04-10

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3ZRH-TG005

ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : อิตาลี – ลิกเทนสไตน์ - สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (GO3FCO-TG024)

• ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) • พิชิตย...

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 62 :  22มิ.ย.-01ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3FCO-TG024

ราคาเริ่มต้น : 69,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (QE3ZRH-TG001)

• กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี • เข้าชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี • เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุ...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 12-20 , 28ส.ค.-05ก.ย.
ก.ย. 62 :  05-13 , 19-27 
ต.ค. 62 : 06-14 , 20-28 
พ.ย. 62 : 01-09 , 22-30 
ธ.ค. 62 :  02-10 , 09-17

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3ZRH-TG001

ราคาเริ่มต้น : 72,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : SWITZERLAND HEAVEN ON EARTH 8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (QE3ZRH-TG009)

• นำท่านบินตรงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • เที่ยวเมืองลูเซิร์น (Lucerne) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม • เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) • ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี &b...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 07-14 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3ZRH-TG009

ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : EUROPE CLASSIC อิตาลี (โรม) สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (GO3FCO-TG004)

• ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) • ขึ้นรถ...

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 62 :  22มิ.ย.-01ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3FCO-TG004

ราคาเริ่มต้น : 75,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : GLACIER EXPRESS GRAND TOUR SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (QE3ZRH-TG004)

• ชมน้ำตกไรน์ (RhineFall) น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป • ถ่ายรูปกับ น้ำพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา (Geneva) • ตามรอยเสด็จประพาส ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne) • สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ...

กำหนดการเดินทาง

ส.ค. 62 : 05-14 
ก.ย. 62 :  06-15 , 20-29 
ต.ค. 62 :  05-14 , 12-21 , 13-22 , 16-25 , 27-26 , 21-30 , 22-31 
พ.ย. 62 : 01-10 , 07-16 , 14-23 , 21-30 
ธ.ค. 62 : 02-11 , 09-16 , 09-18

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3ZRH-TG004

ราคาเริ่มต้น : 76,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : Follow Your Dreams อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (QE3MXP-EK013)

• นำท่านบินลัดฟ้าสู่มหานครมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่งแฟชั่นโลก • เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ • ขึ้นกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส (Titlis) กระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล...

กำหนดการเดินทาง

ก.ค. 62 :  09-15
ส.ค. 62 : 07-13
ต.ค. 62 : 03-09

รหัสแพคเกจทัวร์ :  QE3MXP-EK013

ราคาเริ่มต้น : 49,900 บาท
ทัวร์ยุโรป : RIGI AND ZERMATT อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส 11 วัน 8 คืน โดยสายการบินไทย (GO3FCO-TG010)

• ชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกัน • ชม 3 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม หอเอนปิซ่า และหอไอเฟล • เยือนดินแดนสุดแสนโรแมนติก บนเกาะเวนิส (Venice) • พิชิตย...

กำหนดการเดินทาง

มิ.ย. 62 :  20-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO3FCO-TG010

ราคาเริ่มต้น : 83,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 3 [ 23 รายการ ]