แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป
จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ทัวร์ยุโรป : มหัศจรรย์... EUROPE อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน สายการบินไทย (BT-EUR03TG)

• โรม , ปิซ่า , เวนิส , มิลาน , อินเทอลาเก้นท์ • ดิจอง , อารีส ้• เข้าพระราชวังแวร์ซายน์ • ล่องเรือชมเมืองปารีส • พิชิตเขาจุงเฟรา  *** ราคาแต่ละพีเรียดไม่เท่ากัน กดปุ่ม ดาวน์โหลดข้อม...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 63 : 03-11
พ.ค. 63 :  01-09
มิ.ย. 63 :   02-10
ก.ค. 63 :   03-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-EUR03TG

ราคาเริ่มต้น : 67,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]