แพคเกจทัวร์

ทัวร์จอร์เจีย
ทัวร์จอร์เจีย
จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ทัวร์จอร์เจีย เที่ยวจอร์เจีย 8 วัน 5 คืน สายการบินกัลฟ์แอร์

ทัวร์จอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใตข้องรัสเซีย หัวหน้าทัวร์จอร์เจียเล่าว่า คร้ังหนึ่งจอร์เจียเคยเป็นประเทศในสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน ซึ่งประเทศจอร์เจียมีประวัติศาสตร์ที่ถูกปกครองโดยหลายชาติมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เปอร์เ...

กำหนดการเดินทาง

ปี 61 : ออกเร็วๆ นี้

รหัสแพคเกจทัวร์ :  

ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]