แพคเกจทัวร์

ทัวร์เรือสำราญ
ทัวร์เรือสำราญ
จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]
ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ : SUPERB CRUISE GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH15SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) • รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE • มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก • รวมประกันภัยการเด...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 19-21 
ม.ค. 62 :  09-11 , 23-25 
ก.พ. 62 :  13-15 , 27ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 62 : 06-08 , 27-29

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH15SL 

โปรโมชั่น จอง 10 ท่านแรก รับส่วนลดทันที ท่านละ 1,500 บาท

ราคาเริ่มต้น : 13,555 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ : SUPERB CRUISE GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH16SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) • รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE • มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก • รวมประกันภัยการเด...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 03-06 , 31มี.ค.-03เม.ย.

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH16SL

ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 2 รายการ ]