แพคเกจทัวร์

ทัวร์ยูเครน
ทัวร์ยูเครน
จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]
ทัวร์ยูเครน EASY UNSEEN UKRAINE 5 วัน 3 คืน สายการบินยูเครนอินเตอร์เนชั่นนอลแอร์ไลน์ (UAGE-PS01)

• ชมย่านใจกลางเมือง KHRESCHATYK MAIDAN CENTRAL SQUARE  • นำท่านชม จัตุรัส MYKHAILIVSKA จัตุรัสที่สวยงามคลาสสิกเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของเคียฟ • อนุสาวรีย์โกลเด้นเกต (GOLDEN GATE MONUMENT) ประตูเมืองเ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 12-16 , 19-23
พ.ย. 61 : 16-20
ธ.ค. 61 : 07-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  UAGE-PS01

ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 1 รายการ ]