แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
จาก 1 จาก 9 [ 86 รายการ ]
ทัวร์ไต้หวัน : T-DED MISTER TAIWAN 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (AZTPE01)

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ปล่อยโคมขงหมิง • อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน • เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต • วัดหลงซาน วัดที่เก่าแก่และมีชื...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 25-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE01

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน IN LOVE ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (GO1TPE-XW007) ม.ค.

• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ และซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน • เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหาร...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 :  04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28ม.ค.-01ก.พ. , 29ม.ค.-02ก.พ. , 30ม.ค.-03ก.พ.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1TPE-XW007

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน : T-DED GRAND TAIWAN 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย (AZTPE47) ก.พ.

• บินหรูอยู่ดี พัก 5 ดาว • พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • อุทยานอาลีซาน , เย่หลิว • ตึกไทเป 101 • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง • ตลาดซีเห...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 16-20

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE47

ราคาเริ่มต้น : 23,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน : T-DED FAMOUS IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (AZTPE23)

• บินหรู อยู่ดี พักโรงแรม 4 ดาว • อาลีซาน , อุทยานเย่หลิว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • เจียงไคเช็ค  ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 31ม.ค.-03ก.พ. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE23

ราคาเริ่มต้น : 17,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN NO.ONE ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IXW-T33) ก.พ.

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น • อุทยานเหย่หลิ๋ว ช...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 13-17 , 14-18 , 15-19 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IXW-T33

ราคาเริ่มต้น : 15,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN PROMOTION โอ้โห ไทเป 5 วัน 4 คืน สายการบินไทย (GO1TPE-TG005)

• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ชิมขนมโบราณแบบของไต้หวัน • ตลาดปลาไทเป TAIPEI FISH MARKET • อาบน้ำแร่ภายในห้องพักแบบบรรยากาศส่วนตัว • Thai Airways สายการบินระด...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 16-20 , 19-23 , 23-27 , 25-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1TPE-TG005

ราคาเริ่มต้น : 21,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (AZTPE34)

• แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวิ่นหวู่ • ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค • ตึกไทเป101 • ย่านซีเหมินติง ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 29ม.ค.-02ก.พ.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE34

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (AZTPE35)

• ราคาดีขนาดนี้ ไม่ไป ไม่ได้แล้ว  • ชมซากุระบานสะพรั่ง ดอกไม้บานเต็มทุ่ง  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ • ฟ่งเจี๋ย ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 :  15-19 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25ก.พ.-01มี.ค. , 26ก.พ.-02มี.ค. , 27ก.พ.-03มี.ค. , 28ก.พ.-04มี.ค. 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE35

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย (AZTPE46) ม.ค.

• บินหรูอยู่ดี พัก 5 ดาว • พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • อุทยานอาลีซาน • ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ต...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 18-21 , 25-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE46

ราคาเริ่มต้น : 21,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเทียนหยวน จิ่วเฟิ่น ผิงซี สุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IXW-T34) ก.พ.

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ • ชมวัดเทียนหยวน เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามจุดหนึ่งในไต้หวัน ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 16-20 , 17-21 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 27ก.พ.-03มี.ค. , 28ก.พ.-04มี.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IXW-T34

ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 9 [ 86 รายการ ]