แพคเกจทัวร์
รายการทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น

Japan Tours

ทัวร์เกาหลี

Korea Tours

ทัวร์สิงคโปร์

Singapore Tours

ทัวร์พม่า

Myanmar Tours

ทัวร์เวียดนาม

Vietnam Tours

ทัวร์ฮ่องกง

Hong Kong Tours

ทัวร์มาเก๊า

Macau Tours

ทัวร์ไต้หวัน

Taiwan Tours

ทัวร์จีน

China Tours

ทัวร์ลาว

Lao Tours

ทัวร์กัมพูชา

Cambodia Tours

ทัวร์ตุรกี

Turkey Tours

ทัวร์ดูไบ

Dubai Tours

ทัวร์มาเลเซีย

Malaysia Tours

ทัวร์มัลดีฟส์

Maldives Tour

ทัวร์รัสเซีย

Russia Tours

ทัวร์อินเดีย

India Tours

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี

Indonesia Tours

ทัวร์ยุโรป

Europe Tours

ทัวร์แอฟริกาใต้

South Africa Tours

ทัวร์ฟิลิปปินส์

Philippines Tours

ทัวร์ไต้หวัน
หน้าที่ 1 จาก 4 [ 34 รายการ ]

ทัวร์ไต้หวัน สบายพาเพลิน SUN MOON LAKE 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (GT-TPEXW06)

ไฮไลท์...สบายพาเพลิน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 3. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน 3. เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไ...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 :

27-31 , 28มี.ค.-01เม.ย. , 30มี.ค.-03เม.ย. , 31มี.ค.-04เม.ย.

เม.ย. 61 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27เม.ย.-01พ.ค. , 28เม.ย.-02พ.ค. ,  29เม.ย.-03พ.ค. , 30เม.ย.-04พ.ค.
พ.ค. 61 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28พ.ค.-01มิ.ย. , 29พ.ค.-02มิ.ย. , 30พ.ค.-03มิ.ย. , 31พ.ค.-04มิ.ย.
มิ.ย. 61 : 01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-278 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27มิ.ย.-01ก.ค. , 28มิ.ย.-02ก.ค. , 29มิ.ย.-03ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-TPEXW06

ทัวร์ไต้หวัน สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาลีซัน 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (GT-TPEXW10)

ไฮไลท์ สบาย พาชิลล์ ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาลีซัน 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง 4. ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 08-13 , 09-14 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27  23-28 , 24-29 , 25-30 , 26เม.ย.-01พ.ค. , 27เม.ย.-02พ.ค. ,  28เม.ย.-03พ.ค. , 29เม.ย.-04พ.ค. , 30เม.ย.-05พ.ค.
พ.ค. 61 : 01-06 , 02-07 , 03-08 , 04-09 , 05-10 , 06-11 , 07-12 , 08-13 , 09-14 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 , 26-31 , 27พ.ค.-01มิ.ย. , 28พ.ค.-02มิ.ย. , 29พ.ค.-03มิ.ย. , 30พ.ค.-04มิ.ย. , 31พ.ค.-05มิ.ย.
มิ.ย. 61 : 01-06 , 02-07 , 03-08 , 04-09 , 05-10 , 06-11 , 07-12 , 08-13 , 09-14 , 10-15 , 11-16 , 12-17 , 13-18 , 14-19 , 15-20 , 16-21 , 17-22 , 18-23 , 19-24 , 20-25 , 21-26 , 22-27 , 23-28 , 24-29 , 25-30 , 26มิ.ย.-01ก.ค. , 27มิ.ย.-02ก.ค. , 28มิ.ย.-03ก.ค. , 29มิ.ย.-04ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GT-TPEXW10

ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (TWGE-10XW)

• เดินทางสู่ วัดจงไถฉานซื่อ เป็นวัดที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด • นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง • นมั...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 30เม.ย.-04พ.ค.
พ.ค. 61 : 17-21 , 27-31
มิ.ย. 61 : 08-12 , 12-16 , 26-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGE-10XW

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไปไทเป 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BEST-TPE002)

• ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ชมอุทยานเย๋หลิ่ว • ชมตึก 101 ไทเป  • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village • ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา • พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี + เสต็กจานร้อน + อาหาร...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 01-05 , 04-08 , 11-15 , 18-22 , 25-29
มิ.ย. 61 : 01-05 , 08-12 , 15-19 , 29มิ.ย.-03ก.ค.
ก.ค. 61 : 06-10 , 13-17 
ส.ค. 61 : 03-07 , 07-11 , 10-14 , 17-21 , 24-28
ก.ย. 61 : 07-11 , 14-18 , 21-25 , 25-29 , 28ก.ย.-02ต.ค.
ต.ค. 61 : 02-06 , 05-09 , 09-13 , 12-16 , 16-20 , 19-23 , 23-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BEST-TPE002

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไปไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BEST-TPE003)

• เที่ยว 2 อุทยาน • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน • ชมอุทยานเย๋หลิ่ว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชมตึก 101 ไทเป • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี + เสต็...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 20-24
พ.ค. 61 : 01-05 , 04-08 , 11-15 , 18-22 , 25-29
มิ.ย. 61 : 01-05 , 08-12 , 15-19 , 29มิ.ย.-03ก.ค.
ก.ค. 61 : 06-10 , 13-17 
ส.ค. 61 : 03-07 , 07-11 , 10-14 , 17-21 , 24-28
ก.ย. 61 : 07-11 , 14-18 , 21-25 , 25-29 , 28ก.ย.-02ต.ค.
ต.ค. 61 : 02-06 , 05-09 , 09-13 , 12-16 , 16-20 , 19-23 , 23-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BEST-TPE003

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BEST-TPE02)

• จุดเด่นของโปรแกรม • ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา • สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรพระเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ • ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี • เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้ก...

กำหนดการเดินทาง
มี.ค. 61 : 02-06 , 07-11 , 14-18 , 15-19

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BEST-TPE02

ทัวร์ไต้หวัน EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (TWGE-07SL)

• นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ • ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง • ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเ...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 05-09 , 11-15 , 12-16 , 13-17 
พ.ค. 61 : 08-12 , 13-17 , 22-26
มิ.ย. 61 : 01-05 , 19-23 , 27มิ.ย.-01ก.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TWGE-07SL

ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIPEI เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BEST-TPE04)

• เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน • ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชมอุทยานอาลีซาน • พิเศษ !! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน • อาหารซีฟู้ด + เสี่ยวหล...

กำหนดการเดินทาง
เม.ย. 61 : 18-23
พ.ค. 61 : 02-07 , 09-14 , 24-29 , 30พ.ค.-04มิ.ย.
มิ.ย. 61 : 06-11 , 13-18 , 27มิ.ย.-02ก.ค.
ก.ค. 61 : 04-09 , 18-23 , 25-30
ส.ค. 61 : 01-06 , 08-13 , 22-27 , 29ส.ค.-03ก.ย. 
ก.ย. 61 : 05-10 , 19-24 , 26ก.ย.-01ต.ค.
ต.ค. 61 : 03-08 , 10-15 , 17-22

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BEST-TPE04

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FLOWER FESTIVAL 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE03)

• สู่ ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟาร์มดอกไม้ขนาด 37 ไร่ ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ • ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่นิยมของชาวไต้หวัน • นมัสการพระอัฐิของพร...

กำหนดการเดินทาง
ก.พ. 61 : 26ก.พ.-02มี.ค. 
มี.ค. 61 : 08-12 , 10-14 , 15-19 , 17-21 , 20-24 , 22-26 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28มี.ค.-01เม.ย. , 29มี.ค.-02เม.ย. , 30มี.ค.-03เม.ย.
เม.ย. 61 : 01-05 , 02-06 , 04-08 , 05-09 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 17-21 , 20-24 , 21-25 , 24-28 , 27เม.ย.-01พ.ค. , 28เม.ย.-02พ.ค. , 29เม.ย.-03พ.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE03

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST VALUE 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (TPE08)

• เยือนเกาะไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ • เพลิดเพลิน ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ที่เมืองไถจง • ชม อนุสรณ์...

กำหนดการเดินทาง
พ.ค. 61 : 01-05 , 04-08 , 08-12 , 10-14 , 12-16 , 15-19 , 19-23 , 22-26 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 29พ.ค.-02มิ.ย.
มิ.ย. 61 : 02-06 , 05-09 , 07-11 , 12-16 , 19-23 , 20-24 , 26-30 , 28มิ.ย.-02ก.ค.
ก.ค. 61 : 03-07 , 10-14 , 17-21 , 25-29 , 26-30 , 27-31
ส.ค. 61 : 04-08 , 07-11 , 09-13 , 10-14 , 18-22 , 21-25 , 25-29
ก.ย. 61 : 01-05 , 08-12 , 11-15 , 15-19 , 18-22 , 25-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE08

หน้าที่ 1 จาก 4 [ 34 รายการ ]