แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
จาก 1 จาก 5 [ 48 รายการ ]
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN NO.ONE ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IXW-T33)

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น • อุทยานเหย่หลิ๋ว ช...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 31ต.ค.-04พ.ย. 
พ.ย. 61 : 01-05 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 27พ.ย.-01ธ.ค. , 28พ.ย.-02ธ.ค. , 29พ.ย.-03ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 01-05 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 28ธ.ค.-01ม.ค.62 , 29ธ.ค.-02ม.ค.62 , 30ธ.ค.-03ม.ค.62 , 31ธ.ค.-04ม.ค.62
ม.ค. 62 : 04-08 , 09-13 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 30ม.ค.-03ก.พ. , 31ม.ค.-04ก.พ. 
ก.พ. 62 : 13-17 , 14-18 , 15-19 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IXW-T33

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN VERY GOOD ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IXW-T26)

• เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม !! • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ ...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 26-30 , 30ก.ย.-04ต.ค.
ต.ค. 61 : 10-14 , 14-18 , 21-25 , 22-26 , 24-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IXW-T26

ราคาเริ่มต้น : 12,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BEST TIME ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IXW-T32)

• ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี • ทะเลสาบสุริยันจันทรา • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เที่ยวครบทุกวัน ในโปรโมชั่นสุดคุ้ม!! • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 02-06 , 09-13 , 11-15 , 12-16 , 19-23 , 20-24 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IXW-T32

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน GO ตะลุย ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (GO1TPE-XW002)

• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ ซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน • เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 12-16 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 22-26 , 25-29 , 27ก.ย.-01ต.ค. , 28ก.ย.-02ต.ค. , 29ก.ย.-03ต.ค.
ต.ค. 61 : 03-07 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 15-19 , 16-20 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1TPE-XW002

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ่ว อาหลีซัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IXW-T31)

• ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทจง • หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป เหย่หลิ่ว • อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป101 • อุทยานแห่งชาติอาหลี...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 04-09 , 18-23

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IXW-T31

ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (TPE31)

• เที่ยวสุดคุ้ม ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง • พักโรงแรมระดับ 4 ดาวทุกคืน • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวิ่นหวู่ • ตึกไทเป 101 • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 23-27 , 30ก.ย.-04ต.ค.
ต.ค. 61 : 07-11 , 14-18 , 21-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE31

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-TPE08SL)

• ชมตึก Taipei 101 • ชมอุทยานเย๋หลิ่ว • ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น • ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง ซื่อหลิน • พิเศษ ปล่อยโคมผิงซี...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 06-09 , 13-16 , 21-24 , 27-30 
ม.ค. 62 : 03-06 , 10-13 , 17-20 , 24-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-TPE08SL

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน : T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (TPE33)

• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ • ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ถ่ายรูปคู่กับแลนด...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 27-31 , 28ต.ค.-01พ.ย. , 29ต.ค.-02พ.ย. , 30ต.ค.-03พ.ย. , 31ต.ค.-04พ.ย.
พ.ย. 61 :  01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27พ.ย.-01ธ.ค. , 28พ.ย.-02ธ.ค. , 29พ.ย.-03ธ.ค. , 30พ.ย.-04ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 01-05 , 02-06 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28ธ.ค.-01ม.ค. , 29ธ.ค.-02ม.ค. , 30ธ.ค.-03ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE33

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไปไทเป 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-TPE002SL)

• ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • ชมอุทยานเย๋หลิ่ว • ชมตึก 101 ไทเป  • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village • ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา • พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี + เสต็กจานร้อน + อาหาร...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 02-06 , 30พ.ย.-04ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 14-18
ม.ค. 62 : 11-15

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-TPE002SL

ราคาเริ่มต้น : 14,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไปไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-TPE003SL)

• เที่ยว 2 อุทยาน • นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน • ชมอุทยานเย๋หลิ่ว • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชมตึก 101 ไทเป • ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี + เสต็...

กำหนดการเดินทาง

ก.ย. 61 : 28ก.ย.-02ต.ค.
พ.ย. 61 : 16-20
ธ.ค. 61 : 07-11 , 14-18 , 21-25 , 28ธ.ค.-01ม.ค. 
ม.ค. 62 : 04-08 , 11-15 , 18-22 , 25-29 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-TPE003SL

ราคาเริ่มต้น : 15,900 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 5 [ 48 รายการ ]