แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน
จาก 1 จาก 5 [ 49 รายการ ]
ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน สายการบินไทย (AZTPE46)

• บินหรูอยู่ดี พัก 5 ดาว • พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซัมจั๋ง • อุทยานอาลีซาน • ตึกไทเป 101 • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ต...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 04-07 , 11-14 , 18-21 , 25-28
ก.พ. 62 : 16-19 , 22-25 , 28ก.พ.-03มี.ค.
มี.ค. 62 : 01-04 , 07-10 , 08-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28-31 , 29มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 62 : 19-22 , 26-29
พ.ค. 62 : 04-07 , 25-28
มิ.ย. 62 : 01-04 , 15-18 , 22-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE46

ราคาเริ่มต้น : 19,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน สุดเพลิน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (GO1TPE-XW006)

• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ และซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน • เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหาร...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 19-23 , 25-29 , 26-30 , 27พ.ย.-01ธ.ค. , 28พ.ย.-02ธ.ค. , 29พ.ย.-03ธ.ค.
ธ.ค. 61 :  01-05 , 02-06 , 03-07 , 05-09 , 06-10 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1TPE-XW006

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน SO GOOD ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (GO1TPE-XW004)

• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา • ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ และซีเหมินติง • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน • เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหาร...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 17-21 , 24-28
ธ.ค. 61 :  01-05 , 11-15 , 15-19 , 22-26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1TPE-XW004

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN NO.ONE ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ท (IXW-T33)

• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ • ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง • ชมหมู่บ้านสายรุ้ง ศิลปะสุดอลังการ • เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น • อุทยานเหย่หลิ๋ว ช...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 22-26 , 28พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 06-10 , 08-12 , 12-16 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 , 30ธ.ค.-03ม.ค.62 
ม.ค. 62 : 09-13 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 30ม.ค.-03ก.พ. , 31ม.ค.-04ก.พ. 
ก.พ. 62 : 13-17 , 14-18 , 15-19 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  IXW-T33

ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
ทัวร์ไต้หวัน : T-DED TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ 5 วัน 3 คืน สายการิบนนกสกู๊ท (AZTPE05)

• เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก • ปล่อยโคมขงหมิง • พัก 4 ดาว • ช้อปปิ้งจัดเต็ม เก็บทุกจุดไฮไลท์ • พิเศษ !! เสี่ยวหลงเปาและบุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 08-12 , 19-23 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE05

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN สะดุดรัก ที่พักใจ 6 วัน 4 คืน สายการบินนกสกู๊ท (AZTPE01)

• เที่ยวสุดคุ้ม ราคาสบายกระเป๋า • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • ปล่อยโคมขงหมิง  • ตึกไทเป 101 • อุทยานอาลีซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตล...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 08-13 , 16-21 , 30ธ.ค.-04ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE01

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป 4 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-TPE08SL)

• ชมตึก Taipei 101 • ชมอุทยานเย๋หลิ่ว • ชมหมู่บ้านจิ่วเฟิ่น • ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง ซื่อหลิน • พิเศษ ปล่อยโคมผิงซี...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 01-04 , 08-11 , 15-18 , 22-25 , 29พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 13-16 , 21-24 , 27-30 
ม.ค. 62 : 03-06 , 10-13 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-TPE08SL

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน : มหัศจรรย์ TAIPEI SUN MOON LAKE 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-TPE09SL)

• ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชมอุทยานเย๋หลิ่ว • ชมตึก Taipel 101 • อิ่มอร่อยกับปลาประธานาธิบดี + SEAFOOD • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 01-04 
ม.ค. 62 : 17-20 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-TPE09SL

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์ไต้หวัน : T-DED LOVE STRUCK TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (TPE33)

• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว • ล่องทะเลสาบสุริยัน จันทรา • สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวิ่นหวู่ • ช้อป ชิม ชิล ไปกับ ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต • ชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ถ่ายรูปคู่กับแลนด...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 61 : 27-31 , 28ต.ค.-01พ.ย. , 31ต.ค.-04พ.ย.
พ.ย. 61 :  01-05 , 02-06 , 03-07 , 04-08 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27พ.ย.-01ธ.ค. , 28พ.ย.-02ธ.ค. , 29พ.ย.-03ธ.ค. , 30พ.ย.-04ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 01-05 , 02-06 , 04-08 , 05-09 , 06-10 , 07-11 , 08-12 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 28ธ.ค.-01ม.ค. , 29ธ.ค.-02ม.ค. , 30ธ.ค.-03ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  TPE33

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (AZTPE34)

• แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดเหวิ่นหวู่ • ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต • อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค • ตึกไทเป101 • ย่านซีเหมินติง ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 08-12 , 09-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 22-26 , 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 27-31 , 29ม.ค.-02ก.พ.
ก.พ. 62 :  10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18

รหัสแพคเกจทัวร์ :  AZTPE34

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 5 [ 49 รายการ ]