แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
จาก 1 จาก 3 [ 21 รายการ ]
ทัวร์สิงคโปร์ PROMO ! SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH11SL)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ • เข้าชม GARDEN BY THE BAY • ตะลุ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 23-25 , 24-26

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH11SL

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ PROMO ! SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทเกอร์แอร์ (SGSH12TR)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ • เข้าชม GARDEN BY THE BAY • ตะลุ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 22-24

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH12TR

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ PROMO ! SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (SGSH13FD)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ • เข้าชม GARDEN BY THE BAY • ตะลุ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 22-24

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH13FD

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ FLOW SINGAPORE PLUS 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH02SL)

• สู่ วัดเจ้าแม่กวนอิม Kwan Im Thong Hood Cho Temple • แวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth • GARDEN BY THE BAY อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ • อิสระท่า...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 20-22 , 21-23 , 25-27 , 26-28 , 28ก.พ.-02มี.ค.
มี.ค. 62 : 05-07 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 17-19 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 , 27-29

รหัสแพคเกจทัวร์ : SGSH02SL

ราคาเริ่มต้น : 7,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH01SL)

• บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ • เข้าชม GARDEN BY THE BAY • ตะลุยโลกเหนือจินต...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 15-17 , 16-18 , 23-25 
มี.ค. 62 : 01-03 , 02-04 , 06-08 , 07-09 , 08-10 , 09-11 , 10-12 , 14-16 , 15-17 , 16-18 , 17-19 , 20-22 , 21-23 , 22-24 , 23-25 , 24-26 , 29-31 , 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 62 : 06-08 , 11-13 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 18-20 , 19-21 , 20-22 , 21-23 , 25-27 , 26-28 , 27-29
พ.ค. 62 : 02-04 , 03-05 , 04-06 , 05-07 , 10-12 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 24-26 , 25-27 , 30พ.ค.-01มิ.ย. , 31พ.ค.-02มิ.ย.

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH01SL

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ : SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินเจ็ทสตาร์ (SGSH023K)

• บินไฟต์เช้า กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า • พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ • เข้าชม GARDEN BY THE BAY • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 01-03 , 08-10 , 15-17 
เม.ย. 62 : 06-08 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 26-28 , 29เม.ย.-01พ.ค.
พ.ค. 62 : 03-05 , 10-12 , 18-20 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH023K

ราคาเริ่มต้น : 11,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3 วัน 2 คืน สายการบินสกู๊ท แอร์ไลน์ (SGSH01TR)

• นั่ง Scoot Air เครื่องใหญ่ 400 ที่นั่ง • ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND • เข้าชม GARDEN BY THE BAY ปอดของชาวสิงคโปร์ • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด • พิเศษ !...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 :  08-10 , 15-17
เม.ย. 62 : 06-08 , 12-14 , 13-15 , 14-16 
ก.ค. 62 : 27-29
ส.ค. 62 : 10-12
ต.ค. 62 : 12-14

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH01TR

ราคาเริ่มต้น : 9,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SAVE SAVE ถูกสุด คุ้มเวอร์ 3 วัน 2 คืน สายการบินเจ็ทสตาร์ (GO1SIN-3K004)

• เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ “GARDEN BY THE BAY” • สนุกเต็มวันกับยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (ไม่รวมค่าเข้า) • ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ถนนออร์ชาร์ด • ลิ้มรส“ข้าวมันไก่” รสชาติต้นตำรับสิงคโปร์...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 15-17 , 16-18 , 17-19 
เม.ย. 62 : 06-08 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 20-22
พ.ค. 62 : 04-06 , 11-13 , 18-20 

รหัสแพคเกจทัวร์ : GO1SIN-3K004

ราคาเริ่มต้น : 10,888 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE MAGNIFICENT 4 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SGSH03SL)

• ** พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์ • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 14-17 , 21-24 , 28ก.พ.-03มี.ค.
มี.ค. 62 : 07-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 
เม.ย. 62 : 05-08 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 25-28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH03SL

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK (โซ โช้ค) 3 วัน 2 คืน สายการบินไทเกอร์แอร์ (SGSH02TR)

• บินไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ • เข้าชม GARDEN BY THE BAY • ตะลุยโลกเหนือจินตนาก...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 : 22-24
มี.ค. 62 : 01-03 , 08-10 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 29-31 , 30มี.ค.-01เม.ย.
เม.ย. 62 :  06-08 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 
พ.ค. 62 :  03-05 , 04-06 , 10-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH02TR

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 3 [ 21 รายการ ]