แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]
ทัวร์เรือสำราญ : GENTING DREAM สิงคโปร์ มะละกา 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH04SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ • OPTIONAL : ทัวร์เสริม ONE DAY TOUR มะละกา เริ่มต้นที่ 50 SGD • รวมประกันภัยการเดินทาง &bull...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 10-12 , 24-26 
พ.ค. 62 : 08-10 , 29-31 
มิ.ย. 62 : 26-28
ก.ค. 62 :  10-12 , 24-26 
ส.ค. 62 : 07-09 , 21-23
ก.ย. 62 : 04-06  
ต.ค. 62 : 09-11 , 30ต.ค.-01พ.ย.

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH04SL 

ราคาเริ่มต้น : 11,899 บาท
ทัวร์เรือสำราญ : GENTING DREAM สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH02SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) • รวมประกันภัยการเดินทาง • กิจกรรมและความสนุกบนเรือ ** ราคานี้ไม่รวม * ไม่รวมค่าภาษีท่าเรือท่านละ 1,900 บาทชำระพร้อมค่าทัวร์ * ไม่รวมค...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 :  07-10 
พ.ค. 62 : 05-08
ก.ค. 62 : 07-10 , 21-24 
ส.ค. 62 : 04-07
ก.ย. 62 : 15-18
ต.ค. 62 : 06-09

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH02SL 

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์เรือสำราญ : GENTING DREAM (สิงคโปร์ - มะละกา) 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH05SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) • รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE • มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก • รวมประกันภัยการเด...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 :  10-12 , 24-26 
พ.ค. 62 :  08-10 , 29-31 
มิ.ย. 62 : 26-28
ก.ค. 62 : 10-12 , 24-26 
ส.ค. 62 : 07-09 , 21-23 
ก.ย. 62 : 04-06 
ต.ค. 62 : 09-11 , 30ต.ค.-01พ.ย.

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH05SL 

ราคาเริ่มต้น : 14,899 บาท
ทัวร์เรือสำราญ : GENTING DREAM สิงคโปร์ ปีนัง ลังกาวี 4 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH03SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) • รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE • มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก • รวมประกันภัยการเด...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 : 07-10
พ.ค. 62 : 05-08
ก.ค. 62 : 07-10 , 21-24
ส.ค. 62 : 04-07
ก.ย. 62 : 15-18
ต.ค. 62 : 06-09

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH03SL 

ราคาเริ่มต้น : 15,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 4 รายการ ]