แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์
จาก 1 จาก 1 [ 3 รายการ ]
ทัวร์เรือสำราญ : SUPERB GENTING DREAM CRUISE (สิงคโปร์ - มะละกา) 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH17SL)

⧫ รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) ⧫ รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE ⧫ มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก ⧫ รวมประกันภัยการเดินทาง โปรดดูราคา...

กำหนดการเดินทาง

เม.ย. 62 :  10-12 , 24-26 
พ.ค. 62 :  08-10 , 29-31 
มิ.ย. 62 : 26-28
ก.ค. 62 : 10-12 , 24-26 
ส.ค. 62 : 07-09 , 21-23 
ก.ย. 62 : 04-06 
ต.ค. 62 : 09-11 , 30ต.ค.-01พ.ย.

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH17SL 

ราคาเริ่มต้น : 12,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ : SUPERB CRUISE GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH15SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) • รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE • มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก • รวมประกันภัยการเด...

กำหนดการเดินทาง

ก.พ. 62 :  27ก.พ.-01มี.ค.
มี.ค. 62 : 06-08 , 27-29
เม.ย. 62 :  03-05

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH15SL 

ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
ทัวร์สิงคโปร์ เรือสำราญ : SUPERB CRUISE GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (SGSH16SL)

• รวมตั๋วเครื่องบินไป/กลับแล้ว น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. (ไม่รวมอาหาร) • รถโค้ชรับ/ส่งสนามบิน –ท่าเรือ – CITY TOUR SINGAPORE • มีไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ดูแลอำนวยความสะดวก • รวมประกันภัยการเด...

กำหนดการเดินทาง

มี.ค. 62 : 03-06 , 31มี.ค.-03เม.ย.
เม.ย. 62 : 07-10 
พ.ค. 62 : 05-08
ก.ค. 62 : 07-10
ส.ค. 62 : 04-07
ก.ย. 62 : 01-04
ต.ค. 62 : 06-09 

 รหัสแพคเกจทัวร์ :  SGSH16SL

ราคาเริ่มต้น : 14,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 1 [ 3 รายการ ]