แพคเกจทัวร์

รายการทัวร์

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า
จาก 1 จาก 5 [ 47 รายการ ]
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน 2 วัน 1 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (FT-RGNSL02)

• เที่ยวพม่า 2 วันเต็ม สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า ได้แก่ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน • สักการะขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สิ่งศักดิ์ที่ชาวพม่าให้ความเคารพนับถือ • สักการะพระนอน ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 16-17 , 23-24
ม.ค. 62 : 13-14 , 20-21 
ก.พ. 62 : 03-04 , 10-11 , 17-18 , 24-25 
มี.ค. 62 :  10-11 , 17-18 , 24-25 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-RGNSL02

ราคาเริ่มต้น : 6,996 บาท
ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-MDLFD01)

• สักการะ 2 มหาบูชาสถาน • เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ • ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี • ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม โปรโมชั่น เดินทางวันที่ 10-13 พ.ย. 61 ราคาเพียง 10,900.-...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 10-13 ราคาโปร 10,900.-
ธ.ค. 61 : 22-25
ม.ค. 62 : 19-22
ก.พ. 62 : 09-12

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-MDLFD01

ราคาเริ่มต้น : 13,900 บาท
ทัวร์พม่า สุดโดน ย่างกุ้ง ไหว้พระ สุดคุ้ม 1 วัน สายการบินนกแอร์ (GO1RGN-DD004)

• สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ • ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 01 , 02 , 09 , 10 , 12 , 13 , 16 , 19 , 23 , 26 , 27 , 28 , 29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1RGN-DD004

ราคาเริ่มต้น : 4,499 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ย่างกุ้ง 1 วัน สายการบินไลอ้อนแอร์ (FT-RGNSL01)

• สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง • เจดีย์โบตะทาวน์ • สักการะขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ • เมนูพิเศษ เป็ดปักกิ่ง และ สลัดกุ้งมังกร *ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัว...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 12 , 19 , 25 
ม.ค. 62 : 05
ก.พ. 62 : 05 , 12 , 19 , 26

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-RGNSL01

ราคาเริ่มต้น : 3,889 บาท
ทัวร์พม่า : บุญคุ้ม ไหว้พระเต็มวัน 1 วัน สายการบินนกแอร์ (GO1RGN-DD009)

• สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ • สักการะ พระพุทธ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 62 : 09 , 10 , 16 , 17 , 23 , 24 , 30 , 31

 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1RGN-DD009

 

ราคาเริ่มต้น : 4,998 บาท
ทัวร์พม่า GO MYANMAR มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน 1 วัน สายการบินนกแอร์ (GO1RGN-DD005)

• ไหว้พระ 5 วัด เพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว • สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธร...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 23 , 25 , 30
ธ.ค. 61 : 05 , 08 , 10 , 15 , 21 , 22 , 25 , 28 , 30 , 31

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1RGN-DD005

ราคาเริ่มต้น : 4,888 บาท
ทัวร์พม่า GO MYANMAR อิ่มบุญ สุขใจ ย่างกุ้ง สิเรียม หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (GO1RGN-DD003)

• สักการะ 3 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ และพระธาตุอินทร์แขวน • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ • ไหว้พระขอพรทำธุระกิจทางการค้า ณ เจดีย์กลางน้ำเยเลพญา ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 61 : 03-05 , 07-09 , 08-10 , 09-11 , 14-16 , 22-24 , 30ธ.ค.-01ม.ค.62 , 31ธ.ค.-02ม.ค.62

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1RGN-DD003

ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
ทัวร์พม่า สุดจ๊าต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์ (GO1RGN-DD002)

• ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว • สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) • ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว • ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตา...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 23-24 , 24-25 , 28-29 , 29-30
ธ.ค. 61 : 01-02 , 04-05 , 05-06 , 07-08 , 08-09 , 09-10 , 13-14 , 14-15 , 15-16 , 16-17 , 20-21 , 21-22 , 22-23 , 23-24 , 24-25 , 27-28 , 28-29 , 29-30 , 30-21 , 31ธ.ค.-01ม.ค.62

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GO1RGN-DD002

ราคาเริ่มต้น : 6,888 บาท
ทัวร์พม่า พัก 5 ดาว : พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (BT-MMR04DD)

• เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา(ShweMordore) • ชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace) • สู่ พระธาตุอินทร์แขวน พิเศษสุด นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่สถานีพระธาตุ • ชมเจดีย์ไจ๊ปุ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 61 : 31ธ.ค.-02ม.ค.62
ม.ค. 62 : 04-06 , 05-07 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 26-28
ก.พ. 62 : 01-03 , 02-07 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25
มี.ค. 62 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-MMR04DD

ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3 วัน 2 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (RGN08)

- สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน - พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ - ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ - สักการะเจดีย์กลางน้ำเยเลพญา - ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 61 : 28-30 , 30พ.ย.-02ธ.ค. 
ธ.ค. 61 : 01-03 , 05-07 , 07-09 , 12-14 , 14-16 , 15-17 , 19-21 , 21-23 , 22-24 , 28-30 , 29-31 , 30ธ.ค.-01ม.ค.
ม.ค. 62 : 04-06 , 05-07 , 11-13 , 12-14 , 16-18 , 18-20 , 19-21 , 23-25 , 25-27 , 26-28 , 30ม.ค.-01ก.พ.
ก.พ. 62 : 01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 13-15 , 15-17 , 16-18 , 20-22 , 22-24 , 23-25
มี.ค. 62  :  01-03 , 02-04 , 08-10 , 09-11 , 13-15 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 , 27-29

รหัสแพคเกจทัวร์ :  RGN08

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 5 [ 47 รายการ ]