แพคเกจทัวร์

คัดกรอง

รายการทัวร์ทั้งหมด

รายการทัวร์ทั้งหมด

ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า
จาก 1 จาก 4 [ 36 รายการ ]
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-JT01SL)

• ไหว้พระสวดมนต์ ขอพรเสริมบารมีแก้ปีชง • เจดีย์ชเวดากอง • พระนอนตาหวาน • วัดหงาทัตยี • เทพทันใจ • พิเศษ !! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62 :  28 
ธ.ค. 62 :  01 , 02 , 05 , 08 , 09 , 12 , 15 , 16 , 19 , 22 , 23 , 26 , 29
ม.ค. 63 : 02 , 09 , 16 , 23 , 30
ก.พ. 63 : 06 , 13 , 20 , 27
มี.ค. 63 : 05 , 12 , 19 , 26
เม.ย. 63 :  02 , 09 , 13 , 16 , 23 , 30 
พ.ค. 63 :  07 , 14 , 21 , 28 
มิ.ย. 63 :  04 , 11 , 18 , 25

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-JT01SL

ราคาเริ่มต้น : 2,999 บาท
ทัวร์พม่า ไหว้พระ วันเดียว จ่ายเงินครั้งเดียวรวมทิป 1 วัน สายการบินนกแอร์ (GQ1RGN-DD009)

• เจดีย์ชเวดากอง • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) • พระงาทัตยี • วัดพระหินอ่อน • ไหว้พระ 5 วัด • อลังการอาหาร เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 19 , 25 , 28 , 29
ม.ค. 63 :   08 , 09 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16 , 18 , 21 , 22 , 23 , 25 , 28 , 29 , 30
ก.พ. 63 : 02 , 04 , 05 , 06 , 08 , 11 , 12 , 13 , 15 , 18 , 19 , 20 , 22 , 25 , 26 , 27 , 29
มี.ค. 63 : 01 , 03 , 04 , 05 , 07 , 10 , 11 , 12 , 17 , 18 , 19 , 21 , 22 , 24 , 25 , 26 , 28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GQ1RGN-DD009

ราคาเริ่มต้น : 4,990 บาท
ทัวร์พม่า : เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง สิเรียม มหาบุญ เสริมบารมี 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-RGNFD04V)

• พระเจดีย์เยเลพญา • เจดีย์โบตาทาวน์ • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง • เจดีย์สุเล พระเจดีย์กาบาเอ • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ  ...

กำหนดการเดินทาง

ต.ค. 62 : 03-04 , 17-18 , 23-24 , 24-25 , 26-27 , 29-30 , 30-31 , 31ต.ค.-01พ.ย. 
พ.ย. 62 : 05-06 , 06-07 , 07-08 , 12-13 , 13-14 , 16-17 , 19-20 , 20-21 , 23-24 , 26-27 , 27-28 , 28-29 , 30พ.ย.-01ธ.ค.
ธ.ค. 62 :  03-04 , 04-05 , 10-11 , 11-12 , 12-13 , 14-15 , 17-18 , 18-19 , 19-20 , 21-22 , 24-25 , 28-29 , 31ธ.ค.-01ม.ค.

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-RGNFD04V

ราคาเริ่มต้น : 5,999 บาท
ทัวร์พม่า : มหัศจรรย์ MYANMAR ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2 วัน 1 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-MMR015SL)

• พักบนพระธาตุอินทร์แขวน 1 คืน • ชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง • ชม เจดีย์โบตาทาวน์ • ขอพร นัตโบโบยี หรือพระเทพทันใจ • ชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือพระธาตุอินทร์แขวน • นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวต...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 04-05 , 25-26 
ม.ค. 63 :   05-06 , 12-13 , 19-20 
ก.พ. 63 : 09-10 , 16-17 , 23-24
มี.ค. 63 : 01-02 , 08-09 , 15-16 , 22-23 , 29-30
เม.ย. 63 : 05-06 , 19-20 , 26-27

รหัสแพคเกจทัวร์ :  BT-MMR015SL

ราคาเริ่มต้น : 6,999 บาท
ทัวร์พม่า : เที่ยวฟิน มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน มหานครเจดีย์ เติมบุญ สุขใจ 3 วัน 2 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (FT-MDLPG02V)

• ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี • ชมทะเลเจดีย์เมืองพุกาม • สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง(Shwezigon Pagoda) • ชม วัดอนันดา (Ananda Temple) วัดสีขาว • ชม สะพานไม้อูเบ็ง (U – Ben) สะพานไม้ที่ยาว...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62 :   30พ.ย.-02ธ.ค.
ธ.ค. 62 :   14-16

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-MDLPG02V

ราคาเริ่มต้น : 9,990 บาท
ทัวร์พม่า เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง เติมบุญ ทันใจ 1 วัน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-RGNFD03X)

• พม่า เที่ยวฟิน ไหว้พระ • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี • วัดเจ้าดอจี วัดงาทัตจี • พระมหาเจดีย์เชดากอง • เมนูพิเศษ !! สลัดกุ้งมังกร ** ราคาข้างต้น ไม่รวมค่าทิปไกด์ท...

กำหนดการเดินทาง

พ.ย. 62 : 04 , 05 , 06 , 07 , 12 , 13 , 14 , 19 , 20 , 21 , 26 , 27 , 28

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-RGNFD03X

ราคาเริ่มต้น : 2,799 บาท
ทัวร์พม่า : เที่ยวฟิน ย่างกุ้ง พักหรู 5 ดาว มหาบุญ 2 วัน 1 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-RGNFD05V)

• พระเจดีย์เยเลพญา • เจดีย์โบตาทาวน์ • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง • เจดีย์สุเล พระเจดีย์กาบาเอ • พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี • ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ  ...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 :  10-11 , 11-12 , 17-18 , 19-20 , 31T.8.-01,.8. 63 
ม.ค. 63 :  08-09 , 22-23
ก.พ. 63 :  25-26
มี.ค. 63 :  10-11

รหัสแพคเกจทัวร์ :  FT-RGNFD05V

ราคาเริ่มต้น : 6,490 บาท
ทัวร์พม่า : 9 วัด สำเร็จด้วยบุญ 2 วัน 1 คืน สายการบินนกแอร์ (GQ1RGN-DD008)

• พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน) • พระงาทัตจี • พระโกทัตจี • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ) • พระเจตุนพญาจี • เจดีย์ชเวดากอง • เจดีย์เอ็งต่อหยา • เจดีย์ไจ๊...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 : 18-19 , 21-22 , 25-29 , 28-29 , 29-30 
ม.ค. 63 :  08-09 , 15-16 , 22-23 , 25-26 
ก.พ. 63 :  01-02 , 05-06 , 13-14 , 19-20 , 22-23 , 26-27 
มี.ค. 63 :   05-06 , 07-08 , 11-12 , 14-15 , 19-20 , 21-22 , 25-26

 

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GQ1RGN-DD008 

 

ราคาเริ่มต้น : 6,555 บาท
ทัวร์พม่า : ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน เลสโก ไฮโซเมียนมาร์ - (พัก 5 ดาว) 3 วัน 2 คืน สายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ (ZRGN10)

• เที่ยวสุดคุ้ม พักสุดหรูโรงแรมระดับ 5 ดาว • สักการะพระธาตุอินทร์แขวน • ชมพิธีมงคลเทินพระธาตุ • พิเศษ !! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟต์ทะเลซีฟู้ด • แจกฟรี !! องค์เทพทันใจ...

กำหนดการเดินทาง

ม.ค. 63 : 17-19 , 18-20 , 30ม.ค.-01ก.พ. , 31ม.ค.-02ก.พ.
ก.พ. 63 :  01-03 , 07-09 , 08-10 , 13-15 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 27-29 , 28ก.พ.-01มี.ค. , 29ก.พ.-02มี.ค.
มี.ค. 63 :   06-08 , 07-096 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30

รหัสแพคเกจทัวร์ :  ZRGN10

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
ทัวร์พม่า ต่อบุญเสริมบารมี ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 3 วัน 2 คืน สายการบินนกแอร์ (GQ1RGN-DD004)

• หงสาวดี • เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุอินทร์แขวน • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ไจ๊ปุ่น  • พระนอนตาหวาน • เจดีย์ช...

กำหนดการเดินทาง

ธ.ค. 62 :   20-22 , 27-29 , 30ธ.ค.-01ม.ค.63
ม.ค. 63 :  10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 
ก.พ. 63 :  07-09 , 14-16 , 28ก.พ.-01มี.ค. 
มี.ค. 63 :  06-08 , 13-15 , 19-21

รหัสแพคเกจทัวร์ :  GQ1RGN-DD004

ราคาเริ่มต้น : 10,999 บาท
หน้าที่ จาก 1 จาก 4 [ 36 รายการ ]

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า ราคาถูกที่สุด Lovely Smile Tour

หากท่านกำลังมองหาทัวร์พม่าคุณภาพ ราคาถูก เรามีทัวร์พม่าให้ท่านเลือกหลากหลายเส้นทาง ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ แบบทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน และ ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม หรือจะเลือกเที่ยวแบบแพคเกจทัวร์แกรนด์พม่าครบทุกเส้นทางทีเดียวเลยก็มีเช่นกัน ทัวร์พม่าสามารถไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นทัวร์พม่าปีใหม่ ทัวร์พม่าตุรษจีน ทัวร์พม่าสงกรานต์ ทัวร์พม่าวันหยุดต่างๆ ทีมงานทัวร์พม่าขอแนะนำรายละเอียดต่างๆ ที่ควรทราบสำหรับแพคเกจทัวร์พม่า ดังนี้

 

สถานที่เที่ยวทัวร์พม่ายอดฮิต

ถ้าให้แนะนำสถานที่เที่ยวทัวร์พม่ายอดฮิต ขอแนะนำให้ไปเที่ยว 5 มหาสิ่งศักดิ์ของพม่าที่ต้องไปเก็บให้ครบ ซึ่งมีดังนี้

1. เจดีย์ชเวดากอง เป็นองค์เจดีย์อยู่ที่ย่างกุ้ง ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาสักการะสักครั้ง จะมีลานที่ใช้สำหรับทำพิธีสวดมนต์ขอพร และมีรูปปั้นประจำวัดเกิดตั้งอยู่รอบเจดีย์ แนะนำให้ไปช่วงเย็นๆ เพราะอากาศจะได้ไม่ร้อน และได้ดูบรรยากาศตอนกลางคืน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะเปิดไฟที่องค์เจดีย์ และเราสามารถมายืนมองประกายเพชรที่อยู่บนยอดเจดีย์ได้

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง

 

2. เจดีย์ชเวมอดอร์ เป็นเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพม่า อยู่ที่เมืองหงสาวดี มีความสวยงามไม่แพ้เจดีย์ชเวดากอง จะมีจะให้เราไหว้พระรอบเจดีย์ ส่วนใหญ่โปรแกรมทัวร์พม่าจะพาไปตอนกลางวัน ก่อนขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งอากาศจะค่อนข้างร้อน แนะนำให้เตรียมหมวก ร่ม และแว่นกันแดดไปเผื่อด้วย

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวมอดอร์

 

3. พระธาตุอินทร์แขวน ทีมงานทัวร์พม่าขอแนะนำให้มาสักครั้ง เป็นหนึ่งในสถานที่ที่น่าสนใจตั้งแต่การเดินทางขึ้นเขาโดยรถบรรทุก หรือจะนั่งกระเช้าขึ้นก็ได้ และพาไปถึงด้านบนเขา ยังได้เห็นวิวธรรมชาติ พร้อมอากาศดีๆ ให้เราได้เดินไหว้พระทำบุญ เรียกว่า ไปแล้วอิ่มบุญสุดๆ

ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน

 

4. เจดีย์ชเวสิกอง เป็นสถูปทองแบบดั้งเดิมของพม่า เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของชาวพุกาม เจดีย์มีความสวยงามและเก่าแก่ ที่จะต้องมาสักการะสักครั้ง

ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวสิกอง

 

5. พระมหามัยมุณี เป็นองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่ของมัณฑะเลย์ ที่ได้มีการทรงเครื่องกษัตริย์ โดยในทุกๆ เช้าจะมีการทำพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนีจนได้รับขนานนามว่า พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม

ทัวร์พม่า พระมหามัยมุนี

 

นอกจากนี้ ใครที่มาเที่ยวทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระแล้ว ขอแนะนำให้ไปสักการะองค์เทพทันใจ เทพกระซิบด้วย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของพม่า หรือถ้าท่านใดอยากอ่านเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปอ่าน 10 ที่เที่ยวพม่ายอดฮิตได้

ทัวร์พม่า เทพทันใจ

 

การเตรียมตัวไปเที่ยวทัวร์พม่า

การเตรียมตัวไปเที่ยวทัวร์พม่า ขอแนะนำ 7 เรื่องดังนี้

1. เช็คสภาพอากาศ อากาศที่พม่าคล้ายกับที่เมืองไทย ซึ่งหลักๆ จะมี 3 ฤด คือ หน้าร้อน หน้าฝน และหน้าหนาว ถ้ามีขึ้นเขา เช่น ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน อากาศก็จะเย็นๆ คล้ายเที่ยวเขาภาคเหนือบ้านเรา ใครที่กำลังจะเดินทางไปทัวร์พม่า หรือกำลังวางแผนซื้อแพคเกจทัวร์พม่า ให้เช็คสภาพอากาศให้เรียบร้อย เตรียมหมวก เตรียมร่ม เตรียมชุดกันฝนให้ดี

2. การแลกเงิน ปกติที่พม่าจะใช้เงินจ๊าด โดย 1 จ๊าด = 0.0215 บาท สำหรับท่านที่ซื้อแพคเกจทัวร์พม่า สามารถถือเงินบาทไปแลกเงินจ๊าดที่ไกด์พม่าได้เลย หรือท่านที่เดินทางไปเที่ยวด้วยตนเอง สามารถแลกเงินจ๊าดที่ Super Rich สาขาใกล้บ้านได้เลย หรือจะไปแลกที่เคาน์เตอร์ธนาคารที่สนาบินก็ได้เช่นกัน

3. ปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟที่พม่าจะเหมือนกันที่เมืองไทย และใช้ไฟ 220 โวลต์ เช่นกัน

4. อินเตอร์เน็ต ท่านที่ซื้อแพคเกจทัวร์พม่า สามารถไปซื้อซิมการ์ดกับไกด์พม่าได้เลย ราคาประมาณ 300 - 400 บาท หรือใครอยากจะเตรียมตัวไปก่อน สามารถซื้อ SIM2FLY ของ AIS ไปใช้ได้เช่นกัน ราคา 399 บาท ส่วนที่โรงแรม จะมี Free Wifi ให้ใช้เกือบทุกโรงแรมอยู่แล้ว แต่สัญญาณ Wifi จะแรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับห้องพักอยู่ใกล้กับ Router แค่ไหนนั่นเอง

5. น้ำหนักกระเป๋า ปกติสายการบินจะให้เราโหลดกระเป๋าได้ท่านละ 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีก 7 กิโลกรัม ทั้งนี้ แนะนำให้เช็คเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินกรุ๊ปนั้นๆ อีกครั้ง

6. แบตเตอรี่สำรอง หรือ Power Bank แนะนำให้เตรียมไปไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์ ท่านละ 1 ก้อน ที่สำคัญ ต้องถือขึ้นเครื่อง ห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องเป็นอันขาด

7. การแต่งกาย เป็นหนึ่งในคำถามที่ลูกค้าถามมาเยอะที่สุด สำหรับเสื้อผ้า แนะนำให้แต่งตัวสุภาพเหมือนไปเที่ยววัดบ้านเรา สำหรับรองเท้า ถุงเท้า จะไม่สามารถใส่เข้าวัดที่พม่าได้ ต้องถอดไว้ด้านนอก หรือถอดไว้บนรถบัส หรือถ้าใครกลัวรองเท้าหาย แนะนำให้เตรียมรองเท้าแตะถูกๆ ไปเผื่อสักคู่

 

ควรเที่ยวทัวร์พม่าเมื่อไรดี

เนื่องจากคนไทยเป็นคนที่ชอบทำบุญไหว้พระ ดังนั้น โปรแกรมทัวร์พม่าจึงมีจัดตลอดทั้งปี มีกรุ๊ปออกทุกสัปดาห์ ถ้าไปช่วงโลว์ซีซั่น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน อากาศก็จะร้อนและมีฝนตก ราคาทัวร์ก็จะถูกหน่อย แต่ถ้าไปช่วงไฮซีซั่น ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - พฤษภาคม อากาศจะไม่ร้อนจัด ยิ่งปลายปีถึงต้นปี เวลาขึ้นเขาอากาศก็จะเย็นๆ หน่อย ราคาทัวร์ช่วงนี้ก็จะแพงขึ้น ส่วนทัวร์จะราคาแพงที่สุดคือช่วงวันหยุดสงกรานต์ และปีใหม่ นั่นเอง หรือถ้าไปทัวร์พม่าช่วงวันหยุดพระใหญ่ วันวิสาขะบูชา วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา ราคาทัวร์ก็จะสูงขึ้น และนักท่องเที่ยวจะไปทำบุญไหว้พระเยอะด้วย หรือถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ จะปรึกษาทีมงานทัวร์พม่าของ Lovely Smile Tour ได้เช่นกัน