แพคเกจทัวร์
ทัวร์ตุรกี BEST OF TURKEY 8 วัน 5 คืน (บินภายใน 2 ขา) สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (GOTADB-TK001)

• นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้)
เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
• เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย(Troy)
• เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
• ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
• ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

กำหนดการเดินทาง

 

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

 

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการรหัสแพคเกจกำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)

ผู้ใหญ่ เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี)
1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
GOTADB-TK001180322 22 - 29 มี.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 3,500
GOTADB-TK001180426 26 เม.ย. - 02 พ.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 3,500
GOTADB-TK001180504 4 - 11 พ.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 3,500
GOTADB-TK001180511 11 - 18 พ.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 3,500
GOTADB-TK001180518 18 - 25 พ.ค. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 3,500
GOTADB-TK001180525 25 พ.ค. - 01 มิ.ย. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 3,500
GOTADB-TK001180608 8 - 15 มิ.ย. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 3,500
GOTADB-TK001180615 15 - 22 มิ.ย. 2561 39,900 39,900 39,900 39,900 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

 

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย