แพคเกจทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO คามาคูระ ฟูจิ ดูไฟหมู่บ้านเยอรมัน 5 วัน 3 คืน สายการบินเจแปนแอณืไลน์ (GSHND04JL)

• ไหว้พระใหญ่ ไดบุตสึ
• ตะลุยลานสกีชื่อดังฟูจิเท็น
• ดูไฟสุดอลังการหมู่บ้าน เยอรมัน
• หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไก
• ช้อปปิ้ง ชินจุกุ
• ตลาดปลาซึกิจิ 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GSHND04JL191204 4 - 08 ธ.ค. 2562 33,889 33,889 33,889 33,889 8,000
GSHND04JL191211 11 - 15 ธ.ค. 2562 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL191218 18 - 22 ธ.ค. 2562 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL191227 27 - 31 ธ.ค. 2562 43,899 43,899 43,899 43,899 8,000
GSHND04JL200110 10 - 14 ม.ค. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200117 17 - 21 ม.ค. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200212 12 - 16 ก.พ. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200214 14 - 18 ก.พ. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200219 19 - 23 ก.พ. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200221 21 - 25 ก.พ. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200226 26 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200228 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200304 4 - 08 มี.ค. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
GSHND04JL200306 6 - 10 มี.ค. 2563 29,899 29,899 29,899 29,899 8,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO SKI ปีใหม่เที่ยวเต็ม 5 วัน 3 คื... ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO SKI NEW YEAR ดิสนีย์แ...