แพคเกจทัวร์

ทัวร์ญี่ปุน ฮอกไกโด : HOKKAIDO SKI KAMAKURA ซุปตาร์ บ้านหิมะ 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ145)

• เยือน หมู่บ้านมัคคะริ หมู่บ้านชนบทที่สร้างบ้านหิมะไว้หลบหนาว
• ไฮไลท์ !! รับประทานอาหารภายในบ้านหิมะ
• สัมผัสหิมะขาวโพลน ณ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
• เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
• เพลิดเพลินใจ ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
• ช้อปปิ้งย่านเต็มอิ่ม ณ ทานุกิโคจิ และ มิตซุยเอ้าเลท ฮอกไกโด
• ฟรีเดย์ อิสระช้อปปิ้งจุใจหนึ่งวันเต็ม เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
• พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู
• Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
XJ145200104 4 - 08 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200105 5 - 09 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200106 6 - 10 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200107 7 - 11 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200108 8 - 12 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200109 9 - 13 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200110 10 - 14 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200111 11 - 15 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200112 12 - 16 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200113 13 - 17 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200114 14 - 18 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200115 15 - 19 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200116 16 - 20 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200117 17 - 21 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200118 18 - 22 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200119 19 - 23 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200120 20 - 24 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200121 21 - 25 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200122 22 - 26 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200123 23 - 27 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200124 24 - 28 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200125 25 - 29 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200126 26 - 30 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200127 27 - 31 ม.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200128 28 ม.ค. - 01 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200209 9 - 13 ก.พ. 2563 32,888 32,888 32,888 32,888 8,900
XJ145200210 10 - 14 ก.พ. 2563 32,888 32,888 32,888 32,888 8,900
XJ145200211 11 - 15 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200212 12 - 16 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200213 13 - 17 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200214 14 - 18 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200215 15 - 19 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200216 16 - 20 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200217 17 - 21 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200218 18 - 22 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200219 19 - 23 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200220 20 - 24 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200221 21 - 25 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200222 22 - 26 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200223 23 - 27 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200224 24 - 28 ก.พ. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200226 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200229 29 ก.พ. - 05 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200301 1 - 05 มี.ค. 2563 25,888 25,888 25,888 25,888 8,900
XJ145200302 2 - 06 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200303 3 - 07 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200304 4 - 08 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200305 5 - 09 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200306 6 - 10 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200307 7 - 11 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200308 8 - 12 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200309 9 - 13 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200310 10 - 14 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200311 11 - 15 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200312 12 - 16 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200313 13 - 17 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200314 14 - 18 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200315 15 - 19 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200316 16 - 20 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200317 17 - 21 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200318 18 - 22 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200319 19 - 23 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200320 20 - 24 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200321 21 - 25 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200322 22 - 26 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200323 23 - 27 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200324 24 - 28 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200325 25 - 29 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 2,888 8,900
XJ145200326 26 - 30 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200327 27 - 31 มี.ค. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
XJ145200329 29 มี.ค. - 03 เม.ย. 2563 28,888 28,888 28,888 28,888 8,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด : HOKKAIDO SKI FREEDAY ซุปตาร์ หิมะ น่า... ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด : HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM F...