แพคเกจทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO FUJI NIKKO SKI ซุปตาร์ ไอศกรีม มหาชน 2 5วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ143)

• สักการะรับพลังบวก ณ ศาลเจ้าโทโชกุ
• ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฟูตะระซัง
• ชมสะพานไม้ ชินเคียว หนึ่งในสามของสะพานที่สวยที่สุดในญี่ปุ่น
• เยือนทะเลสาบชูเซนจิ ที่รอบๆ เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
• นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ
• แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี
• ไฮไลท์ !! เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
• ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ และ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้
• พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
• FREE WIFI ON BUS
• มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
XJ143191124 24 - 28 พ.ย. 2562 24,888 24,888 24,888 24,888 7,900
XJ143191201 1 - 05 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191205 5 - 09 ธ.ค. 2562 27,888 27,888 27,888 27,888 7,900
XJ143191206 6 - 10 ธ.ค. 2562 27,888 27,888 27,888 27,888 7,900
XJ143191207 7 - 11 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191208 8 - 12 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191209 9 - 13 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191210 10 - 14 ธ.ค. 2562 27,888 27,888 27,888 27,888 7,900
XJ143191211 11 - 15 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191212 12 - 16 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191213 13 - 17 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191214 14 - 18 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191215 15 - 19 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191216 16 - 20 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191217 17 - 21 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191218 18 - 22 ธ.ค. 2562 26,888 26,888 26,888 26,888 7,900
XJ143191222 22 - 26 ธ.ค. 2562 27,888 27,888 27,888 27,888 7,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO ซากุระ ฮาเฮ 5 วัน 3 คืน สายการบ... ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว : TOKYO ฟูจิ TOKYO MEGA ILLUM...