แพคเกจทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน สายการบินนกสกู๊ต (GQ1TPE-XW002)

• ทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• วัดเหวินหวู่
• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• อุทยานเย๋หลิ่ว
• ตึกไทเป 101
• ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GQ1TPE-XW002190811 11 - 14 ส.ค. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย