แพคเกจทัวร์

ทัวร์บาหลี : เกาะสวรรค์บาหลี ซาลามัต บาหลี 4 วัน 3 คืน สายการบินไลอ้อนแอร์ (ZDPS07)

• ดินแดน อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย
• อัศจรรย์วิหารกลางทะเล ทานาล็อก
• ชมรีะบำบารองแดนซ์
• พิเศษ ดินเนอร์เมนูซีฟู๊ด สไตล์บาหลี ณ หาดจิมบารัน 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ZDPS07191016 16 - 19 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191017 17 - 20 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191024 24 - 27 ต.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191031 31 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191107 7 - 10 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191113 13 - 16 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191114 14 - 17 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191120 20 - 23 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191121 21 - 24 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191125 25 - 28 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
ZDPS07191127 27 - 30 พ.ย. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์บาหลี : มหัศจรรย์บินลัดฟ้า เที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน สายก... ทัวร์บาหลี SUPERB BALI FOLLOW REVIEW 4 วัน 3 คืน ส...