แพคเกจทัวร์

ทัวร์รัสเซีย RUSSIA SUPER MOSCOW รัสเซีย มอสโคว์ 6 วัน 3 คืน สายการบินเอทิฮัท (IEY801)

• ชมกรุงมอสโคว์ มหานครแห่งสถาปัตยกรรมที่วิจิตรตระการตา
• ลัดเลาะรอบรั้วพระราชวังเครมลิน, ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่พิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดในรัสเซีย
• ช้อปปิ้งที่ถนนอารบัต ย่านการค้าชื่อดังของมอสโคว์
• ฝากรอยเท้าที่จตุรัสแดง เก็บภาพเป็นที่ระลึกกับโบสถ์ลูกกวาดหลากสีสันวิหารเซนต์บาซิล
• ชมสถานีรถไฟใต้ดิน ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก
• ถ่ายรูปกับสแปร์โรว์ฮิล และมหาวิทยาลัยที่หลายๆคนใฝ่ฝัน ‘Moscow University’

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
IEY801190515 15 - 20 พ.ค. 2562 37,888 37,888 37,888 37,888 12,500
IEY801190529 29 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2562 37,888 37,888 37,888 37,888 12,500
IEY801190612 12 - 17 มิ.ย. 2562 38,888 38,888 38,888 38,888 12,500
IEY801190626 26 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 36,888 36,888 36,888 36,888 12,500
IEY801190710 10 - 15 ก.ค. 2562 388,888 38,888 38,888 38,888 12,500
IEY801190724 24 - 29 ก.ค. 2562 38,888 38,888 38,888 38,888 12,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย