แพคเกจทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า : HAPPY OSAKA SNOW WALL & SHIRAKAWAGO สุโก้ย 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (HJO-XW53-SW01)

• กำแพงหิมะ
• หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
• แช่ออนเซ็น
• วัดคิโยมิสึ
• อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
HJO-XW53-SW01190413 13 - 17 เม.ย. 2562 36,987 36,987 36,987 36,987 10,900
HJO-XW53-SW01190414 14 - 18 เม.ย. 2562 35,987 35,987 35,987 35,987 10,900
HJO-XW53-SW01190415 15 - 19 เม.ย. 2562 33,987 33,987 33,987 33,987 10,900
HJO-XW53-SW01190417 17 - 21 เม.ย. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190418 18 - 22 เม.ย. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190420 20 - 24 เม.ย. 2562 30,987 30,987 30,987 30,987 10,900
HJO-XW53-SW01190421 21 - 25 เม.ย. 2562 30,987 30,987 30,987 30,987 10,900
HJO-XW53-SW01190422 22 - 26 เม.ย. 2562 31,987 31,987 31,987 31,987 10,900
HJO-XW53-SW01190424 24 - 28 เม.ย. 2562 31,987 31,987 31,987 31,987 10,900
HJO-XW53-SW01190425 25 - 29 เม.ย. 2562 31,987 31,987 31,987 31,987 10,900
HJO-XW53-SW01190427 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 33,987 33,987 33,987 33,987 10,900
HJO-XW53-SW01190428 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 2562 33,987 33,987 33,987 33,987 10,900
HJO-XW53-SW01190429 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 2562 33,987 33,987 33,987 33,987 10,900
HJO-XW53-SW01190501 1 - 05 พ.ค. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190502 2 - 06 พ.ค. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190504 4 - 08 พ.ค. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190505 5 - 09 พ.ค. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190506 6 - 10 พ.ค. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190508 8 - 12 พ.ค. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190509 9 - 13 พ.ค. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190511 11 - 15 พ.ค. 2562 29,987 29,987 29,987 29,987 10,900
HJO-XW53-SW01190512 12 - 16 พ.ค. 2562 27,987 27,987 27,987 27,987 10,900
HJO-XW53-SW01190513 13 - 17 พ.ค. 2562 27,987 27,987 27,987 27,987 10,900
HJO-XW53-SW01190515 15 - 19 พ.ค. 2562 28,987 28,987 28,987 28,987 10,900
HJO-XW53-SW01190516 16 - 20 พ.ค. 2562 30,987 30,987 30,987 30,987 10,900
HJO-XW53-SW01190518 18 - 22 พ.ค. 2562 30,987 30,987 30,987 30,987 10,900
HJO-XW53-SW01190519 19 - 23 พ.ค. 2562 26,987 26,987 26,987 26,987 10,900
HJO-XW53-SW01190520 20 - 24 พ.ค. 2562 26,987 26,987 26,987 26,987 10,900
HJO-XW53-SW01190522 22 - 26 พ.ค. 2562 27,987 27,987 27,987 27,987 10,900
HJO-XW53-SW01190523 23 - 27 พ.ค. 2562 27,987 27,987 27,987 27,987 10,900
HJO-XW53-SW01190525 25 - 29 พ.ค. 2562 27,987 27,987 27,987 27,987 10,900
HJO-XW53-SW01190526 26 - 30 พ.ค. 2562 26,987 26,987 26,987 26,987 10,900
HJO-XW53-SW01190527 27 - 31 พ.ค. 2562 26,987 26,987 26,987 26,987 10,900
HJO-XW53-SW01190529 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 26,987 26,987 26,987 26,987 10,900
HJO-XW53-SW01190530 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2562 26,987 26,987 26,987 26,987 10,900
HJO-XW53-SW01190601 1 - 05 มิ.ย. 2562 24,987 24,987 24,987 24,987 10,900
HJO-XW53-SW01190602 2 - 06 มิ.ย. 2562 23,987 23,987 23,987 23,987 10,900
HJO-XW53-SW01190603 3 - 07 มิ.ย. 2562 23,987 23,987 23,987 23,987 10,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด : HAPPY HOKKAIDO จัดเต็ม เรือตัดน้ำแข็ง... ท้วร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โตเกียว : SUPER GOLDEN ROUTE ...