แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บิน PG 4 วัน 3 คืน สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (BT-VN082PG)

• นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
• นั่งรถซิโคล่ ชมเมืองเว้
• พิเศษ !! นั่งเรือกระด้ง Hoi An
• พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติบาน่าฮิลล์ และ SEAFOOD
• แถมฟรี !! ชุดซินจ่าว 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-VN082PG190404 4 - 07 เม.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 14,900 4,000
BT-VN082PG190406 6 - 09 เม.ย. 2562 15,900 15,900 15,900 14,900 4,000
BT-VN082PG190419 19 - 22 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN082PG190420 20 - 23 เม.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN082PG190425 25 - 28 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190426 26 - 29 เม.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190428 28 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190501 1 - 04 พ.ค. 2562 15,900 15,900 15,900 14,900 4,000
BT-VN082PG190502 2 - 05 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190503 3 - 06 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN082PG190510 10 - 13 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190511 11 - 14 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190518 18 - 21 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190524 24 - 27 พ.ค. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190525 25 - 28 พ.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN082PG190531 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN082PG190601 1 - 04 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190607 7 - 10 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190608 8 - 11 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190614 14 - 17 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190615 15 - 18 มิ.ย. 2562 14,900 14,900 14,900 13,900 4,000
BT-VN082PG190621 21 - 24 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN082PG190622 22 - 25 มิ.ย. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
BT-VN082PG190628 28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 13,900 13,900 13,900 12,900 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง มหัศจรรย์บาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน สายการบินแ... ทัวร์เวียดนามกลาง : ดานัง ฮอยอัน เลทโก สาวน้อยเล่น...