แพคเกจทัวร์

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวฟิน ครบสูตร พิชิตดินแดนมังกรสายฟ้า 5 วัน 4 คืน สายการบินดรุ๊กแอร์ (FT-PBHKB02C)

• สัมผัสวัดบนหุบเขา วัดทักซัง
• ชม พาโรรินปุงซอง สถานที่หนึ่ง ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha
• ชม ป้อม ดรุ๊กเกียว ซอง สถาปัตยกรรมของซองที่ถูกทำลายในสมัยครั้งอดีต ซึ่งถูกไฟไหม้ และที่อยู่ของทหารในอดีต
• ชม ภูนาคาซอง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองภูนาคา 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-PBHKB02C190413 13 - 17 เม.ย. 2562 49,900 49,900 49,900 48,900 5,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย