แพคเกจทัวร์

กำหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
SGSH023K190301 (อิสระ) 1 - 03 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH023K190301 1 - 03 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190308 (อิสระ) 8 - 10 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH023K190308 8 - 10 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190515 (อิสระ) 15 - 17 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH023K190315 15 - 17 มี.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190406 (อิสระ) 6 - 08 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190406 6 - 08 เม.ย. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500
SGSH023K190412 (อิสระ) 12 - 14 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH023K190412 12 - 14 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH023K190413 (อิสระ) 13 - 15 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH023K190413 13 - 15 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH023K190414 (อิสระ) 14 - 16 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH023K190414 14 - 16 เม.ย. 2562 16,999 16,999 16,499 15,999 4,500
SGSH023K190415 (อิสระ) 15 - 17 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,499 11,999 4,500
SGSH023K190415 15 - 17 เม.ย. 2562 14,999 14,999 14,499 13,999 4,500
SGSH023K190426 (อิสระ) 26 - 28 เม.ย. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH023K190426 26 - 28 เม.ย. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190429 (อิสระ) 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH023K190429 29 เม.ย. - 01 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190503 (อิสระ) 3 - 05 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH023K190503 3 - 05 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190510 (อิสระ) 10 - 12 พ.ค. 2562 11,999 11,999 11,499 10,999 4,500
SGSH023K190510 10 - 12 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190518 (อิสระ) 18 - 20 พ.ค. 2562 13,999 13,999 13,499 12,999 4,500
SGSH023K190518 18 - 20 พ.ค. 2562 15,999 15,999 15,499 14,999 4,500