แพคเกจทัวร์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน สายการบินไทย (ITG202)

• เยือนเมืองหลวงศูนย์กลางของประเทศ เมืองมอสโคว์
• นำท่านเข้าชมพระราชวังเครมลินเคยเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์
• เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
• พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์
• เดินทางไปยังเมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยนั่งรถไฟด่วน SAPSAN
• ถ่ายรูปกับสิ่งก่อสร้างแรกของเมือง St.Petersburg ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์
• เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
• ถ่ายรูปกับ พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ
• ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ วิหารที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียและสูงที่สุดในโลก
• อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ OUTLET VILLAGE BELAYA DACHA
• บินหรู บินตรง สะสมไมล์ 50% สู่ประเทศรัสเซียโดยสายการบินไทย THAI AIRWAYS

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
ITG202190605 5 - 11 มิ.ย. 2562 55,900 55,900 55,900 55,900 12,000
ITG202190619 19 - 25 มิ.ย. 2562 55,900 55,900 55,900 55,900 12,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย