แพคเกจทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไปไทเป 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (BT-TPE002SL) ก.พ.

• ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
• ชมอุทยานเย๋หลิ่ว
• ชมตึก 101 ไทเป 
• ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow Village
• ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
• พิเศษ !! เมนูปลาประธานาธิบดี + เสต็กจานร้อน + อาหาร SEA FOOD
• ฟรี !! ชุดของแถม (เสื้อ + พัด + ถุงผ้า)

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BT-TPE002SL190210 10 - 14 ก.พ. 2562 16,900 16,900 16,900 16,500 6,000
BT-TPE002SL190223 23 - 27 ก.พ. 2562 14,900 14,900 14,900 14,500 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ไต้หวัน SUPER TAIWAN ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ๋ว จ...