แพคเกจทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (AZTPE34)

• แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• วัดเหวิ่นหวู่
• ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค
• ตึกไทเป101
• ย่านซีเหมินติง
• หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น
• MITSUI OUTLET
• พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์บาบีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
• FREE !! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZTPE34190210 10 - 14 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
AZTPE34190211 11 - 15 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
AZTPE34190212 12 - 16 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
AZTPE34190213 13 - 17 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
AZTPE34190214 14 - 18 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ไต้หวัน SUPER TAIWAN ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ๋ว จ...