แพคเกจทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 4 คืน สายการบินเวียดเจ็ท (IVZ12) ก.พ.

• อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน
• นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี
• พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ ไทจง
• หมู่บ้านสายรุ้ง
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่
• อุทยานเหย๋หลิ่ว
• หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น
• ตึกไทเป101
• อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
• ช็อปปิ้ง ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซีเหมินติง
• พักโรงแรม ไทเป2คืน ไทจง 1 คืน เจี๊ยอี้ 1 คืน
• เมนูเลิศ >> บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา ซีฟูดส์เหย่หลิ๋ว สเต๊กสลัดบาร์ 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
IVZ12190227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 17,888 17,888 17,888 17,888 5,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ไต้หวัน SUPER TAIWAN ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ๋ว จ...