แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน 3 วัน 2 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (GO1DAD-FD005)

1. ขึ้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกและ พิเศษสุด พัก 1 คืน ใน บานาฮิลล์
2. สะพานทองที่เปิดใหม่ ซึ้งเป็นเอกลักณ์และเสนห์ อันงดงามของเมืองดานัง
3. ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ที่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮาน
4. สนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง Cam Thanh Water Coconut Village ที่ หมู่บ้านกั๊มทาน
5. FREE WIFI ON BUS

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO1DAD-FD005190531 31 พ.ค. - 02 มิ.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190606 6 - 08 มิ.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190613 13 - 15 มิ.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190620 20 - 22 มิ.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190627 27 - 29 มิ.ย. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190704 4 - 06 ก.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190711 11 - 13 ก.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190718 18 - 20 ก.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190725 25 - 27 ก.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190801 1 - 03 ส.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
GO1DAD-FD005190808 8 - 10 ส.ค. 2562 12,888 12,888 12,888 12,888 3,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามใต้ : EASY AWESOME DALAT SAIGON 4 วัน 3 คืน สาย... ทัวร์เวียดนามกลาง สุดว้าว ดินแดนแห่งบานาฮิลล์ ดานั...