แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง ETERNAL LOVE BANAHILLS 4 วัน 3 คืน สายการบินเวียดเจ็ท (BZDAD14)

• ชมเมืองฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101
• สักการะเจ้าแม่กวนอิมใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ณ วัดหลินอึ๋ง
• ชมความงามสะพานมังกร
• ชมพระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์
• ช้อปปิ้งตลาดฮาและตลาดดองบา
• ขึ้นกระเช้า เที่ยวชมบานาฮิลล์ สวน FANTASY PARK
• ไฮไลต์สะพานมือ GOLDEN BRIDGE
• ล่องเรือกระด้ง ชมธรรมชาติ !!
• บริการอาหารครบทุกมื้อ .. บุฟเฟต์บนบาน่าฮิลล์ / กุ้งมังกรคนละ 1 ตัว !!!
• พิเศษ !!! ของสมนาคุณ 1 ชุด ( ถุงผ้ารักษ์โลก / ร่ม / หมวก / กาแฟ G7 )

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
BZDAD14190221 21 - 24 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190222 22 - 25 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190223 23 - 26 ก.พ. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190224 24 - 27 ก.พ. 2562 9,999 9,999 9,999 9,999 3,000
BZDAD14190301 1 - 04 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190308 8 - 11 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
BZDAD14190310 10 - 13 มี.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 11,999 3,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย