แพคเกจทัวร์

ทัวร์เวียดนามใต้ : HAPPY VIETNAM ดาลัด มุยเน่ สุดติ่ง 3 วัน 2 คืน สายการบินเวียดเจ็ท (HVDL-VZ32-A01)

- สู่ ทะเลทรายสีขาว
- เพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถจี๊ปชมทะเลทราย
- ชม วัดเจดีย์มังกร เป็นวัดพุทธนิกายเซน
- ชม พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋ วังที่ประทับของกษัตริย์เบ๋าได๋
- นั่ง กระเช้าไฟฟ้า ที่ทันสมัยที่สุดในประเทศเวียดนามขึ้นสู่จุดชมวิว
- ชม ทุ่งไฮเดรนเยีย ถ่ายรูปสุดชิคสไตล์ฮิปเตอร์

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
HVDL-VZ32-A01181226 26 - 28 ธ.ค. 2561 8,987 8,987 8,987 8,987 4,000
HVDL-VZ32-A01190102 2 - 04 ม.ค. 2562 8,987 8,987 8,987 8,987 4,000
HVDL-VZ32-A01190112 12 - 14 ม.ค. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190118 18 - 20 ม.ค. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190126 26 - 28 ม.ค. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190202 2 - 04 ก.พ. 2562 10,876 10,876 10,876 10,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190208 8 - 10 ก.พ. 2562 10,876 10,876 10,876 10,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190209 9 - 11 ก.พ. 2562 10,876 10,876 10,876 10,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190223 23 - 25 ก.พ. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190302 2 - 04 มี.ค. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190308 8 - 10 มี.ค. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190309 9 - 11 มี.ค. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190316 16 - 18 มี.ค. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
HVDL-VZ32-A01190323 23 - 25 มี.ค. 2562 9,876 9,876 9,876 9,876 4,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์เวียดนามกลาง : ETERNAL LOVE BANAHILLS 4 วัน 3...