แพคเกจทัวร์

ทัวร์อินเดีย : เนปาล ท่องแดนพุทธภูมิ 4 สังเวยชนีสถาน 7 วัน 6 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD05C)

• อินเดีย-เนปาล
• ท่องแดนพุทธภูมิ 4 สังเวชนียสถาน
• พิเศษ…พระวิทยากรนำบรรยาย
• เสริมอาหารไทย พักโรงแรมทุกคืน

•ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิป 
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-GAYFD05C190128 28 ม.ค. - 02 ก.พ. 2562 21,993 21,993 21,993 21,993 6,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์ พุทธคยา พาราณสี 4 วัน 3 คืน สายการบิน... ทัวร์อินเดีย เทศกาลปีใหม่ อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ...