แพคเกจทัวร์

ทัวร์ภูฏาน เที่ยวฟิน สุขใจ พิชิตดินแดนมังกรสายฟ้า 4 วัน 3 คืน สายการบินDRUKAIR (FT-PBHKB01C)

• สัมผัสวัดบนหุบเขา วัดทักซัง
• ชม พาโรรินปุงซอง สถานที่หนึ่ง ที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์ เรื่อง The Little Buddha
• ชม อนุสรณ์สถานชอร์เตน สถาปัตยกรรมแบบภูฏาน
• ชม ตาชิโซซอง ศูนย์กลางของการปกครองและ เป็นสัญลักษณ์เมืองทิมพู 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-PBHKB01C181229 29 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562 41,900 41,900 41,900 40,900 5,900
FT-PBHKB01C190112 12 - 15 ม.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 38,900 4,900
FT-PBHKB01C190119 19 - 22 ม.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 38,900 4,900
FT-PBHKB01C190126 26 - 29 ม.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 38,900 4,900
FT-PBHKB01C190209 09 ก.พ. - 12 มี.ค. 2562 39,900 39,900 39,900 38,900 4,900
FT-PBHKB01C190216 16 - 19 ก.พ. 2562 40,900 40,900 40,900 39,900 4,900
FT-PBHKB01C190223 23 - 26 ก.พ. 2562 39,900 39,900 39,900 38,900 4,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย