แพคเกจทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ATHENA RUSSIA 7 วัน 4 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (CZDME13)

• สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน
• วิหารเซนต์ซาเวียร์
• จตุรัสแดง
• พระราชวังเคลมลิน
• สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์
• โบสถ์เยรูซาเล็ม
• ถนนอารบัต
• พิเศษ !! สัมผัสประสบการณ์สุนัขลากเลื่อน

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
CZDME13190213 13 - 19 ก.พ. 2562 37,999 37,999 37,999 37,999 7,000
CZDME13190304 4 - 10 มี.ค. 2562 37,999 37,999 37,999 37,999 7,000
CZDME13190313 13 - 19 มี.ค. 2562 38,999 38,999 38,999 38,999 7,000
CZDME13190318 18 - 24 มี.ค. 2562 38,999 38,999 38,999 38,999 7,000
CZDME13190327 27 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 38,999 38,999 38,999 38,999 7,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์รัสเซีย SPACE DELICIOUS VODKA AND CAVIAR 6 วัน 3 คืน สา... ทัวร์รัสเซีย I AM IN RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ป...