แพคเกจทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (AZTPE35)

• ราคาดีขนาดนี้ ไม่ไป ไม่ได้แล้ว 
• ชมซากุระบานสะพรั่ง ดอกไม้บานเต็มทุ่ง 
• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
• วัดพระถังซัมจั๋ง
• ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
• ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
• ตลาดปลาไทเป
• วัดเทียนหยวน
• ตึกไทเป 101 
• ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
• พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์บาบีคิวมองโกเลีย ชาบูไต้หวัน เสี่ยวหลงเปา
• FREE !! โคมขงหมิง 1 โคม / 2 ท่าน

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
AZTPE35190215 15 - 19 ก.พ. 2562 16,999 16,999 16,999 16,999 6,500
AZTPE35190217 17 - 21 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190218 18 - 22 ก.พ. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190219 19 - 23 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190221 21 - 25 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190222 22 - 26 ก.พ. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190223 23 - 27 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190224 24 - 28 ก.พ. 2562 14,999 14,999 14,999 14,999 5,500
AZTPE35190225 25 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190226 26 ก.พ. - 02 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190227 27 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
AZTPE35190228 28 ก.พ. - 04 มี.ค. 2562 15,999 15,999 15,999 15,999 6,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ไต้หวัน SUPER TAIWAN ไต้หวัน ไทเป เหย่หลิ๋ว จ...