แพคเกจทัวร์

ทัวร์รัสเซีย : GREATEST OF RUSSIA 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (CZDME10)

• มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
• สถานีใต้ดินมอสโคว์
• จัตรัสแดง
• พระราชวังเครมลิน
• พิพิธภัณฑ์แคทเธอลีน

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
CZDME10181206 6 - 13 ธ.ค. 2561 47,999 47,999 47,999 46,999 9,000
CZDME10181213 13 - 20 ธ.ค. 2561 47,999 47,999 47,999 46,999 9,000
CZDME10181223 23 - 30 ธ.ค. 2561 59,999 59,999 59,999 58,999 11,000
CZDME10181225 25 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562 62,999 62,999 62,999 61,999 11,000
CZDME10181226 26 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562 62,999 62,999 62,999 61,999 11,000
CZDME10181229 29 ธ.ค. 2561 - 05 ม.ค. 2562 59,999 59,999 59,999 58,999 11,000
CZDME10181230 30 ธ.ค. 2561 - 06 ม.ค. 2562 62,999 62,999 62,999 61,999 11,000
CZDME10190117 17 - 24 ม.ค. 2562 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
CZDME10190119 19 - 26 ม.ค. 2562 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
CZDME10190121 21 - 28 ม.ค. 2562 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
CZDME10190124 24 ก.พ. - 31 ม.ค. 2562 49,999 49,999 49,999 48,999 10,000
CZDME10190127 27 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562 55,999 55,999 55,999 54,999 10,000
CZDME10190212 12 - 19 ก.พ. 2562 53,999 53,999 53,999 52,999 10,000
CZDME10190217 17 - 24 ก.พ. 2562 53,999 53,999 53,999 52,999 10,000
CZDME10190224 24 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 53,999 53,999 53,999 52,999 10,000
CZDME10190303 3 - 10 มี.ค. 2562 53,999 53,999 53,999 52,999 10,000
CZDME10190310 10 - 17 มี.ค. 2562 53,999 53,999 53,999 52,999 10,000
CZDME10190317 17 - 24 มี.ค. 2562 53,999 53,999 53,999 52,999 10,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์รัสเซีย HILIGHT RUSSIA 7 วัน 5 คืน สายการบินไ...