แพคเกจทัวร์

ทัวร์รัสเซีย : GREATEST OF RUSSIA 8 วัน 5 คืน สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (CZDME10)

• มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์
• สถานีใต้ดินมอสโคว์
• จัตรัสแดง
• พระราชวังเครมลิน
• พิพิธภัณฑ์แคทเธอลีน

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
CZDME10190310 10 - 17 มี.ค. 2562 49,999 49,999 49,999 49,999 10,000
CZDME10190317 17 - 24 มี.ค. 2562 49,999 49,999 49,999 49,999 10,000
CZDME10190409 9 - 16 เม.ย. 2562 57,999 57,999 57,999 56,999 11,000
CZDME10190412 12 - 19 เม.ย. 2562 57,999 57,999 57,999 56,999 11,000
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์รัสเซีย : IN TRAIN รถไฟตู้นอน 7 วัน 5 คืน สายการบินฟิน... ทัวร์รัสเซีย : ABSOLUTE RUSSIA 8 วัน 5 คืน สายการบ...