แพคเกจทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน สุดเพลิน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ผิงซี 5 วัน 3 คืน สายการบินนกสกู๊ต (GO1TPE-XW006)

• ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
• ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไนท์ และซีเหมินติง
• ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คของไต้หวัน
• เมนูพิเศษ....สุกี้สไตล์ไต้หวัน 1 เซ็ท/ท่าน และ อาหารซีฟู้ด
• ฟรี WIFI บนรถ
• สายการบิน NokScoot เครื่องใหญ่ที่นั่งแบบ 3-4-3 สะดวกสบาย

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
GO1TPE-XW006181117 17 - 21 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW006181119 19 - 23 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW006181125 25 - 29 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW006181126 26 - 30 พ.ย. 2561 13,888 13,888 13,888 13,888 4,500
GO1TPE-XW006181128 28 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181129 29 พ.ย. - 03 ธ.ค. 2561 17,888 17,888 17,888 17,888 4,500
GO1TPE-XW006181201 1 - 05 ธ.ค. 2561 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
GO1TPE-XW006181202 2 - 06 ธ.ค. 2561 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
GO1TPE-XW006181203 3 - 07 ธ.ค. 2561 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
GO1TPE-XW006181204 4 - 08 ธ.ค. 2561 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
GO1TPE-XW006181205 5 - 09 ธ.ค. 2561 19,888 19,888 19,888 19,888 4,500
GO1TPE-XW006181206 6 - 10 ธ.ค. 2561 19,888 19,888 19,888 19,888 4,500
GO1TPE-XW006181207 7 - 11 ธ.ค. 2561 19,888 19,888 19,888 19,888 4,500
GO1TPE-XW006181208 8 - 12 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500
GO1TPE-XW006181209 9 - 13 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500
GO1TPE-XW006181210 10 - 14 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500
GO1TPE-XW006181211 11 - 15 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181212 12 - 16 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181213 13 - 17 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181214 14 - 18 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181215 15 - 19 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
GO1TPE-XW006181216 16 - 20 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
GO1TPE-XW006181217 17 - 21 ธ.ค. 2561 14,888 14,888 14,888 14,888 4,500
GO1TPE-XW006181218 18 - 22 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181219 19 - 23 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181220 20 - 24 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181221 21 - 25 ธ.ค. 2561 15,888 15,888 15,888 15,888 4,500
GO1TPE-XW006181223 23 - 27 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500
GO1TPE-XW006181224 24 - 28 ธ.ค. 2561 16,888 16,888 16,888 16,888 4,500
GO1TPE-XW006181225 25 - 29 ธ.ค. 2561 17,888 17,888 17,888 17,888 4,500
GO1TPE-XW006181226 26 - 30 ธ.ค. 2561 18,888 18,888 18,888 18,888 4,500
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์ไต้หวัน T-DED PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน สายการบินไ... ทัวร์ไต้หวัน : TAIWAN NO.ONE ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเ...