แพคเกจทัวร์

ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD04B)

• บินตรงพุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา
• สู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน)
• สู่ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย
• เที่ยวชม วัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
• ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธไสยาสน์
• นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิป 
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-GAYFD04B181205 5 - 12 ธ.ค. 2561 24,992 24,992 24,992 24,992 7,900
FT-GAYFD04B181219 19 - 26 ธ.ค. 2561 23,992 23,992 23,992 23,992 6,900
FT-GAYFD04B181221 21 - 28 ธ.ค. 2561 23,992 23,992 23,992 23,992 6,900
FT-GAYFD04B181226 26 ธ.ค. 2561 - 02 ม.ค. 2562 26,992 26,992 26,992 26,992 8,900
FT-GAYFD04B181228 28 ธ.ค. 2561 - 04 ม.ค. 2562 26,992 26,992 26,992 26,992 8,900
FT-GAYFD04B190104 4 - 11 ม.ค. 2562 23,992 23,992 23,992 23,992 6,900
FT-GAYFD04B190109 9 - 16 ม.ค. 2562 23,992 23,992 23,992 23,992 6,900
FT-GAYFD04B190111 11 - 18 ม.ค. 2562 23,992 23,992 23,992 23,992 6,900
FT-GAYFD04B190123 23 - 30 ม.ค. 2562 24,992 24,992 24,992 24,992 7,900
FT-GAYFD04B190208 8 - 15 ก.พ. 2562 24,992 24,992 24,992 24,992 7,900
FT-GAYFD04B190222 22 ก.พ. - 01 มี.ค. 2562 24,992 24,992 24,992 24,992 7,900
FT-GAYFD04B190308 8 - 15 มี.ค. 2562 24,992 24,992 24,992 24,992 7,900
FT-GAYFD04B190313 13 - 20 มี.ค. 2562 24,992 24,992 24,992 24,992 7,900
FT-GAYFD04B190315 15 - 22 มี.ค. 2562 24,992 24,992 24,992 24,992 7,900
FT-GAYFD04B190320 20 - 27 มี.ค. 2562 24,992 24,992 24,992 24,992 7,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์อินเดีย : อินเดีย เนปาล ตามรอยบาทพระศาสดาสู่แดนพุทธภูมิ... ทัวร์อินเดีย บินตรง ไหว้พระ 4 สังเวชนียสถาน 7 วัน ...