แพคเกจทัวร์

ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน ครบสูตร 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD04B)

• บินตรงพุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา
• สู่ วัดเวฬุวนารามมหาสังฆยิกาวาส (วัดเวฬุวัน)
• สู่ วัดไทยพุทธคยา เป็นวัดไทยแห่งแรกในประเทศอินเดีย
• เที่ยวชม วัดป่ามหาวัน อารามที่กษัตริย์ลิจฉวีสร้างถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
• ชม มหาปรินิพพานวิหาร หรือวิหารพุทธไสยาสน์
• นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำคงคา

ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิป 
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-GAYFD04B190315 15 - 22 มี.ค. 2562 22,992 22,992 22,992 22,992 7,900
FT-GAYFD04B190320 20 - 27 มี.ค. 2562 22,992 22,992 22,992 22,992 7,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์อินเดีย NAMASATE INDIA 5 วัน 3 คืน สายการบินเจ็ทแอร์เวย... ทัวร์อินเดีย SUMMER IN KASHMIR อักรา ทัชมาฮาล 6 วั...