แพคเกจทัวร์

ทัวร์อินเดีย - เนปาล : เที่ยวฟิน อิ่มบุญ ไหว้ครู สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน สายการบินแอร์เอเชีย (FT-GAYFD03B)

• บินตรงพุทธคยา ลุมพินี พาราณสี กุสินารา
• วัดป่ามหาวัน
• สวนลุมพินีวัน
• วิหารมายาเทวี-เมืองพาราณสี
• ล่องแม่น้ำคงคา
• ธัมเมกขสถูป ป่าอิสิปตนมฤคทาวัน
• พิพิธภัณฑ์สารนาถ-เมืองคยา
• พักโรงแรมทุกคืน

ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า และค่าทิป 
 

กำหนดการเดินทาง

หากต้องการจองทัวร์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กดปุ่มแอดไลน์มาได้เลย

เพิ่มเพื่อน

อัตราค่าบริการ

รหัสแพคเกจ กำหนดการเดินทาง อัตราค่าบริการ (บาทต่อท่าน)
ผู้ใหญ่ เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก(อายุไม่เกิน
12 ปี)1 ท่าน
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่พัก
ห้องเดี่ยว
FT-GAYFD03B181226 26 - 31 ธ.ค. 2561 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
FT-GAYFD03B190118 18 - 23 ม.ค. 2562 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
FT-GAYFD03B190125 25 - 30 ม.ค. 2562 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
FT-GAYFD03B190308 8 - 13 มี.ค. 2562 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
FT-GAYFD03B190315 15 - 20 มี.ค. 2562 19,991 19,991 19,991 19,991 4,900
เงื่อนไขการจองทัวร์

สามารถกดปุ่ม "ดาวน์โหลดข้อมูล" ด้านบน เพื่อดูเงื่อนไขการจองทัวร์ หรือแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้เลย

ทัวร์อินเดีย มหัศจรรย์อินเดีย อัมริตสาร์ วิหารทองคำ 4 วัน 2 ... ทัวร์อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4 วัน 2 คื...